Robert Gabris | „Meine Heimat, mein Blut“
Yvonne Erdost
Yvonne Erdost
Rádio Dia:tón

Robert Gabris | Myšlienky jemné ako atramentové línie

S nespočetnými myšlienkami a jemne s citom prenesené na papier, prezentuje na Slovensku narodený viedenský umelec Robert Gabris takmer na každej jeho výstave aj anatomické zobrazenia, poukazujúce na pocity okrajových skupín, menšín v spoločnosti jednej krajiny.

Portrét starých rodičov, po ktorých v detstve tak túžil, ktorých vzťah a lásku k nemu si predstavoval, visí dnes vo forme starej, otcom retušovanej fotografie v Gabrisovej obývačke vo Viedni.

Robert Gabris
Yvonne Erdost

Rádio Dia:tón 20.7. | 21:40 | ORF Rádio Burgenland livestream

Yvonne Erdost tam stretla pre Rádio Dia:tón Roberta Gabrisa ešte začiatkom roka, krátko pred jeho vernisážou v Košiciach. Rozhovor o Slovensku ako domovine z jeho pohľadu, o situáciách a pocitoch počas vyrastania bez rodiny, ktoré dodnes ústia do jeho umenia a výrazne ho ovplyvňujú, si vypočujete v dnešnej letnej relácii Rádia Dia:tón.

Robert Gabris | „Meine Heimat, mein Blut“
Yvonne Erdost
Robert Gabris

Myšlienky Roberta Gabrisa o spravodlivosti, strachu, osamelosti a spoločenstve jeho umenie iba nesprevádzajú, poháňajú ho. Klásť nové otázky, vzbudzovať u obyvateľstva zvedavosť, pootvárať nové oblasti, to je jeho cieľom. A predsa, hovorí umelec, je to paradoxne práve on, kto stále znova žije v akejsi bubline.