Volkstanzgruppe Vinica
ORF/Thomas Jantzen
ORF/Thomas Jantzen
České Ozvěny | Slovenské Ozveny

Ozveny | Klenotnica histórie národnostných skupín | 15. decembra 2019 | o 13:05 | ORF 2 Wien

Magazín národnostných skupín České Ozvěny | Slovenské Ozveny oslavoval začiatkom novembra s veľkým srdcom, dojemnou hudbou a slovami jeho protagonistiek a protagonistov svoje prvé okrúhle jubileum vo Veľkej vysielaciej sále v ORF Radiokulturhaus vo Viedni.

ORF TVthek | České Ozvěny | Slovenské Ozveny

Aktuálny magazín sa venuje výnimočne tejto oslave a zachytil pre vás najkrajšie momenty večera, ktorý ponúkol spoločné pódium veľkej časti kultúrneho sveta Čechov a Slovákov v Rakúsku.

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 15. decembra 2019 | o 13:05 | ORF 2 Wien

10 Jahre Ozveny Jubiläumsfeier
ORF/Thomas Jantzen
Gratulanti Elena Repka | folklórna skupina Vinica, Thomas Frey-Materna | predseda, Sokol Rakúsko
10 Jahre Ozveny Lumír Gesangverein
ORF/Thomas Jantzen
Spevácky zbor Lumír, založený v 19. storočí hlavne remeselníkmi s českými koreňmi vo Viedni
10 Jahre Feier Ozveny | ORF Radiokulturhaus Wien
ORF/Thomas Jantzen
Autor s českými koreňmi Stanislav Struhar číta zo svojho v češtine a v nemčine vydaného diela „Fremde Männer“
10 Jahre Feier Ozveny | ORF Radiokulturhaus Wien
ORF/Thomas Jantzen
Gratulantky Ingrid Konrad | Rakúsko-slovenský kultúrny spolok, Věra Gregorová | spolok „České srdce“ vo Viedni
10 Jahre Ozveny Helena Basler Kulturklub
ORF/Thomas Jantzen
Gratulantka Helena Basler | Kultúrny klub Čechov a Slovákov v Rakúsku
10 Jahre Feier Ozveny | ORF Radiokulturhaus Wien
ORF/Thomas Jantzen
Slovenský folklórny spolok vo Viedni | Rozmarín
10 Jahre Feier Ozveny | ORF Radiokulturhaus Wien
ORF/Thomas Jantzen
Školský orchester bilingválnej (česko-nemeckej | slovensko-nemeckej) školy spolku Komenský a spevácky zbor Lumír
Volkstanzgruppe Vinica
ORF/Thomas Jantzen
Slovenský folklórny ansámbel vo Viedni | Vinica

Ozveny | Schatzkammer der Volksgruppenhistorie | 15. Dezember 2019 | 13:05 | ORF 2 Wien