Rádio Dia:tón

Milan Samko | Zachovanie materinskej reči

O ktorý dnes v rádíi Dia:tón pôjde, je jazykom jednej z národnostných skupín v Rakúsku a v súčastnosti aj jedným z najviac ohrozených asimiláciou a tým aj zánikom. Ide o rómčinu.

Inštitúcia, ktorá by mohla vzdelávať budúcich učiteľov a učiteľky v tomto jazyku národnostnej skupiny, je Vysoká škola pedagogická v Eisenstadte. Mladí učitelia a učiteľky tu majú možnosť vzdelávať sa v odbore chorvátskeho a maďarského jazyka. Rómčina zatiaľ chýba, aj keď sa škola súčasne angažuje za uvedenie tohto štúdia. Vraj chýba o tento odbor záujem, hovorí riaditeľka školy Sabine Weisz.

Sprachenfestival | Lingva Fest Bratislava
Yvonne Erdost

Zaujímalo ma, aká je situácia na Slovensku, aké spôsoby zachovania materinskej reči vo vzdelávacích inštitúciách používa naša susedná krajina, Slovensko. Odpovede som našla v rozhovore s profesorom Milanom Samkom, ktorý vyučuje okrem iného rómčinu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V jedinom zo slovenských miest, ktoré je domovom aj pre Ústav romologických štúdií.

Rozhovor s Milanom Samkom si môžete vypočut v relácií Rádio Dia:tón od 7.10.2019

Yvonne Erdost, ORF Volksgruppenredaktion Wien