Peter Kresánek im Slowakischen Institut Wien
Yvonne Erdost
Yvonne Erdost
Rádio Dia:tón

Peter Kresánek predstavuje umenie a kultúru Slovenska

„Slovensko síce nemá more, a inak ako Rakúsko ani tak mnoho a tak vysoké vrchy, ale čo má, a to po celý rok, sú pamiatky v architektúre a staviteľskom umení, hlavne sakrálne stavby,“ hovorí historik a bývalý primátor Bratislavy Peter Kresánek v aktuálnej relácii Rádio Dia:tón.

On demand | Rádio Dia:tón | 23.9.2019

Rádio Dia:tón | 23.9.2019 | 21:40 hod. | Rádio Burgenland livestream

Peter Kresánek, hosť magazínu národnostnej skupiny, prednášal nedávno pred početným publikom v Slovenskom inštitúte o historických pamätihodnostiach Podunajskej nížiny – Žitný ostrov a okolie pod názvom „Románske sakrálne stavby z tehál a ich súvislosti s Lombardskom. Kaštiele z 18. a 19. storočia.“

Peter Kresánek im Slowakischen Institut Wien
Yvonne Erdost
Peter Kresánek pri prednáške vo Viedni

S Yvonne Erdost sa znalec kultúry a vydavateľ diela „Slovensko – ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Historická architektúra, pamiatky výtvarného umenia, pamätihodnosti“ Kresánek pozhováral práve o nej a o v tomto bachante tak sympaticky spracovaných pamiatkach krajiny pod Tatrami.

„V prvom rade si človek nemôže myslieť, že všetky cenné pamiatky Slovenska sa nachádzajú iba v Bratislave. Sú to hlavne bývalé banícke oblasti ako Banská Bystrica, ktoré v sebe ukrývajú tie ozajstné poklady. Alebo aj región Spiš samozrejme,“ odporúča Kresánek.

Peter Kresánek im Slowakischen Institut Wien
Yvonne Erdost

Vo Viedni rozprával bývalý politik a historik, ktorý sa v prezentácii kultúrneho dedičstva Slovenska pre zahraničných priateľov umenia angažuje už od roku 2002, hlavne o výnimočnostiach románskych kostolov, ako aj početných barokových zámkov Slovenska.

Tip

V stredu, 30. októbra, o 18.30 bude Peter Kresánek v prednáške o pokladoch Slovenska pokračovať, v II. časti: Stavebné, maliarske a prírodné pamiatky juhu stredného Slovenska – regióny Tekov, Hont a Novohrad.

Miesto podujatia: Slovenský inštitút, Wipplingerstr. 24-26, 1010 Wien