Regőscserkészet Kiscsősz
Weber Katalin
Weber Katalin
Hagyomány

Regőscserkészet Kiscsőszön

A nyugat-dunántúli Kiscsőszön rendezték meg a 45. Tinódi Lantos Sebestyén kerületi Regöstábort. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség szervezésében 60 fiatal ismerkedhetett meg az elmúlt héten a magyar népszokásokkal, népi kultúrával, ezen belül is a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományokkal.

Az idei tábor témaköre a nyugat-dunántúli tájegység volt, ehhez kapcsolódóan a hét során minden nap voltak előadások, néptánc- és népzene oktatás, de kézműves foglalkozások is. Ferenczy Ivó és Szirmai Astrid tanítottak somogyi táncokat, a hangszeroktatásért és a szombat esti mulatságért a szombathelyi Boglya együttes, többek között Földesi Jánosné és Földesi János feleltek. Volt népdaltanítás a Dunántúl, Bakony, Kemenesalja tájairól, mindezt beágyazva a húsvéti ünnep szertartásai közé.

Regőscserkészet Kiscsősz
Weber Katalin

A kézműves foglalkozás során a nemezelés, a fazekasság és fafaragás terén is kipróbálhatták kézügyességüket a fiatalok. A kis magyar falu, Kiscsősz életébe is bepillanthattak, a helyi kisgazdaságok lehetővé tették, hogy belekóstoljanak a paraszti munkába, de a templom kerítését is lefestették Húsvétra. Nagypénteken elmaradt a néptánc és népzene, így ezen a napon egy kirándulást tettek a Somlóhegyre. Szombaton részt vettek a falusiakkal a nagyszombati szertartásokon, a tűzszentelésen, szentmisén és körmeneten, majd az est során egy mulatság keretében bemutatták, mi mindent tanultak egy hét alatt. Nem maradhattak el a finom falatok sem, a helyiek látták el a cserkészeket sonkával, tojással, illetve az egész hét során helyben készült ebéddel, vacsorával.

Regőscserkészet Kiscsősz
Weber Katalin

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) európai kerületének eddig mindig német ajkú területen voltak a Regöstáboraik, korábban több éven át Felsőőrött is, majd Németországban, egy türingiai faluban, Lützensömmern Rittergut nevű majorságában. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon, Kiscsőszön táboroztak. Mivel Kovács Norbert, „Cimbi" együttműködve a Kiscsősz Jövőjéért Alapítvánnyal, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület elnökeként, egy olyan interaktív faluházat hozott létre, mely már a határokon túl is ismert, úgy gondolták, „ez a kis falu tökéletes helyszínt biztosít a mi céljainkhoz“ – mondta Molnár Gergely táborparancsnok, regős szakágvezető.

A Regőstábort hagyományosan Húsvét előtt, a nagyhéten tartják. Mivel első ízben hirdették meg Magyarországon a tábort, ezért „sokan voltak kíváncsiak, de csak pozitív visszajelzéseket hallottunk. A hét során 60 fiatal ismerkedhetett a magyar hagyományokkal, érkeztek cserkészek Ausztriából, Bécsből és Innsbruckból, Németországból, Svájcból, de vannak köztünk amerikai fiatalok is, akik jelenleg Budapesten élnek" – mondta Schenk Júlia, szervező, regős szakágvezető.

Regőscserkészet Kiscsősz
Weber Katalin

A regőscserkészet az egyik legnagyobb múltra visszatekintő csoportosulás a cserkész mozgalmon belül. A regösöket a magyar népi kultúra ápolása és ébren tartása köti össze. „A cserkészet alapjai az összes szakágban azonosak, Isten, haza, embertárs, de a magyarországi illetve a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnél negyedik pillér a magyarság, a magyar néphagyományok őrzése, újratanulása", mondta el Konthur Zoltán, a KMCSSZ első, európai kerületének új vezetője, aki szintén meglátogatta a táborozókat. „Olyan szempontból nem változott a cserkészség, hogy továbbra is egy jó társadalmi öszeköttetést jelnet, egy közösséget alapít a diaszpórában élő magyaroknak. Magyarságra is neveljük a gyerekeket, ott ahol a diaszpórában nincs magyar iskola, ott át vesszük ezt a szerepet is, hogy magyar a történelmet, irodalmat is megismertessük a gyerekekkel", így Konthur.

A cserkészet nagyon lassan fejlődik át, ragaszkodnak a gyökerekhez, a törvényeik, a szabályok több, mint 100 éve nem változtak, azt az értékrendet képviselik, ami az „Isten, haza, embertárs és magyarságból" fakad. „Ezen nem is szeretnénk változtatni és bár ezért konzervatívnak tűnünk, de nem azok vagyunk. Kreatívan töltjük a szabadidőt, élve a modern lehetőségekkel is. Sőt vagy talán épp ezért az utolsó 10 évben majdnem megduplázódott a cserkészek száma Európában, egyre több helyen alakulnak cserkészcsoportok. De továbbra is várjuk az érdeklődőket, gyerekeket, fiatalokat, vezetni kívánó felnőtteket is", tette hozzá Konthur Zoltán, kerületi parancsnok.

Regőscserkészet Kiscsősz
Weber Katalin

Aktuálisan Nyugat-Európa kilenc országában, Írországtól Belgiumon át Ausztriáig 28 csapat működik. Ausztriában Bécsben a 72. Széchenyi István cserkészcsapat, Innsbruckban a 79. dr. Kozma György cserkészcsapat és Welsben a 80. Árpád cserkészcsapat.