Eine Kerze im Hintergrund der Pfarrer
ORF
ORF
Vallás

Pünkösd ünnepe „hidakat emel“

A világi értelemben vett böjt, a lockdown végeztével a közösségek már valamivel szabadabban ünnepelhetik a mostani pünkösdöt. A Szentlélek kiáradásának napja eredete folytán hidakat is épít zsidók és keresztények között – emlékeztet ünnepi üzenetében Simon Ferenc érseki tanácsos, az ausztriai magyarok főlelkésze

Pünkösd kapcsán sokan csak a keresztény eredetre gondolnak, ahogy az Apostolok Cselekedeteiben előfordul. Az ünnep eredetét azonban a zsidóság korai forrásaiban kell keresnünk. Amikor Mózes öt könyvét a Sínai-hegyen megkapják a zsidók, egy egyik rabbi hetven nyelven, minden nemzethez szóló hangról tesz tanúságot.

Simon Ferenc esperes katolikus
ORF
Simon Ferenc érseki tanácsos

Lukács evangélista ismerte a története, és evangéliumában aktualizálja az akkori eseményekre. Az egyház születésének eseménye ily módon szoros kapcsolatban áll Izrael népe ősi tapasztalásával, abban gyökeredzik – mutat rá a főlelkész.

Ez a kapcsolat kreatív hidak alapját jelenti a kereszténység és a zsidóság közt. A hídépítést zsidó testvéreink felé pedig ma, 2021-ben sem szabad abbahagyni, így ugyanis megismétlődik, aktualizálódik a jeruzsálemi nyelvek csodája – érvelt Simon Ferenc érseki tanácsos, utalva az első nagy zsidóüldözés, a 1421-es első bécsi zsidóüldözés, a Wiener Gesera 600. évfordulójára.