Prezentacija spomenika u Kemetenu
ORF
ORF
Emlékezet

Roma holokauszt emlékmű Vaskomjáton

A dél-burgenlandi Vaskomját/Kemeten lakossága 15%-át vesztette el a roma holokauszt során. A település egykori cigánysorára tervezett emlékműről ugyan már 2004-ben megszületett az elvi döntés, az idei Nemzetközi Roma Napon pedig bejelentették, novemberre elkészül az áldozatok emlékhelye.

Vaskomjáton volt Burgenland egyik legnagyobb „cigánysora“ a második világháború előtt. A helyi roma közösség az 1930-as években 200-300 fő közötti lehetett. A deportálások 1938-43 között zajlottak, és a település lakosságának 15%-át érintették.

Nekadašnje romske naselje u Kemetenu
ORF
Pillanatkép az néhai vaskomjáti romákról

Az elmúlt évtizedekben hosszas vita zajlott a településen a méltó megemlékezés módjáról. Ma is vannak ugyanis, akik megkérdőjelezik az emlékhely létjogosultságát, és azt is kétségbe vonják, hogy a több évszázados helyi múlttal rendelkező roma közösség egyáltalán a település közösségének a része volt-e, mondja Clemens Prinz, a Kemeten AKTIV szervezet elnökhelyettese. A civil szervezet épp azért alakult meg, hogy síkra szálljon az emlékhely ügye mellett.

Az április 8-i bejelentést megelőzően a helyi civilek az önkormányzat, a Roma Népfőiskola és tudományos szakemberek segítségével a múlt feltárásába kezdett. Átnézték a történelmi forrásokat és az anyakönyveket, így már épül az áldozatok névsora, amely az emlékműre is felkerül majd.

Kemeten aus dem Roma Buch „Einfach weg“ von Baumgartner und Brettl
„Einfach weg“/Baumgartner/Brettl

Az emlékhelyet várhatóan az ősz folyamán avatják majd fel. Ezt megelőzően, szeptember 18-án viszont a helyi közösség is megismerheti a kutatás eredményeit. Az információs esten Baumgartner Gerhard történész, az Osztrák Ellenállás Dokumentációs Levéltárának (DÖW) tudományos igazgatója, a burgenlandi roma közösség történetének elismert kutatója tart majd előadást.

Harc a hallgatás, a felejtés ellen

A vaskomjáti bejelentés szimbolikusan az április 8-i Nemzetközi Roma Napon történt. Az emléknap 1990 óta segít a figyelmet ráirányítani a roma közösségek kulturális és társadalmi értékeire, és felhívni a figyelmet a diszkrimináció, és a kirekesztés soha nem múló veszélyére.

Ausztria 1993-ban ismerte el a burgenlandi roma közösséget őshonos népcsoportként. A nyelv és kultúra terjesztésére azóta számos intézmény és szervezet alakult Bécsben és Burgenlandban egyaránt.

A Roma Népcsoporttanács elnöke, Emmerich Gärtner-Horvath abban reménykedik, hogy a különböző kutatási és kulturális projektek révén a társadalom egyre jobban megismeri saját történetét. Burgenlandban mintegy 20 emlékhely tiszteleg a roma holokauszt áldozatai előtt, ez azonban töredéke a második világháború előtti, több mint 130 roma településnek. „Sokat kell tehát még dolgoznunk“, mutat rá Emmerich Gärtner Horvath.

Fotostrecke mit 7 Bildern

Internationaler Tag der Roma
ORF
Am 16. Dezember 1993 wurden die österreichischen Roma- und Sintigruppen als „Volksgruppe der Roma“ – Roma als Oberbegriff für die verschiedenen in Österreich lebenden autochthonen Untergruppen – einstimmig im Hauptausschuss des Nationalrates anerkannt
Internationaler Tag der Roma
ORF
Die Roma-Flagge wird am Rathaus in Wien gehisst
Internationaler Tag der Roma
ORF
Das Romano Centro in Wien
Internationaler Tag der Roma
ORF
Internationaler Tag der Roma
ORF
Internationaler Tag der Roma
ORF
Internationaler Tag der Roma
ORF

„Elválaszthatatlan alkotóeleme a burgenlandi identitásnak“

Az emléknapra kiadott üzenetében Hans-Peter Doskozil, Burgenland szociáldemokrata tartományfőnöke úgy fogalmazott: a roma közösség büszke lehet kulturális örökségére, amellyel jelentősen hozzájárulnak Burgenland sokszínű arculatához. Hasonlóan vélekedett Georg Rosner, Felsőőr néppárti polgármestere is, aki szerint a politika továbbra is érdekelt a népcsoportok megerősítésében és a társadalmi integráció támogatásában.

Az idei Nemzetközi Roma Napot megelőzően a kormány hivatalosan is elismerte a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség definícióját, amit 2020-ban a cigányellenességre alkottak. A kormány emellett csatlakozott a 2020-2030-as időszak EU-Roma-keretmegállapodásához is. Ennek célja, hogy a civil társadalom bevonásával a roma közösség, mint az ausztriai és európai kulturális és történeti örökség fontos részesének támogatása.

A kormánydöntéseket közös közleményben üdvözölte Olga Voglauer, a Zöldek népcsoporti ügyvivője és Ewa Ernst-Dziedzic, a párt kisebbségi ügyvivője. A parlamenti képviselők szerint a határozatok fontos lépések a roma és szinti holokauszt nemzetközi elismerésének irányába, és erős jelzések a megkülönböztetés, az erőszak és a gyűlölködés elleni harcban.