A Bécsi Napló példányai
Bécsi Napló
Bécsi Napló
Sajtó

Megjelent a Bécsi Napló

Az ausztriai magyarok lapja 2020-ban 40 éves. A szerkesztőség az aktuális kiadásában foglalkozik a nemzetállami és az európai értékrend szembenállásaival, a trianoni béke közelgő 100. évfordulójával és a kárpát-medencei magyarság aktuális témáival is.

Az újság címlapján a nemzetállamiság és az Európai Egyesült Államok tervének értékkonfliktusait elemzi, Közép-Európa helyzetéről közöl cikket Erhard Busek korábbi alkancellár tollából és a legutóbbi osztrák kormányváltás első mérlegét vonja meg Martos Péter írásával.

Két cikk foglalkozik a Trianon 100 évfordulóval. Kató Zoltán a továbblépésre, a pozitív munkával történő feldolgozásra keresi a lehetőségeket, Nagymihály Zoltán pedig magyar belpolitikai aktualitások szemüvegén át tekint a jubileumra.

A klímaváltozással, globális felmelegedéssel foglalkozik a lap hasábjain Reményi György fizikus, emeritus kutató cikke, ameylet Grenoble-ból küldött, és amelyben a Föld-Nap távolsággal állítja párhuzamba a bolygónkon lejátszódó, sokszor radikális hőmérsékleti változásokat.

A Bécsi Napló interjút közöl Nagy István magyar agrárminiszterrel a tavalyi év eredményeiről és a mezőgazdaságban zajló folyamatokról.

Első szerkesztőségi gyűlését tartotta a 40 éves Bécsi Napló múlt hétvégén Bécsben. A 2020-as év legújabb és egyben első lapszámának a tartalmát beszélték meg, lektorálták a már elkészült cikkeket, átnézték az egyes rovatokat. Az ausztriai magyarok lapja egy változatos áttekintőt ad az aktuális világpolitikáról, ausztriai történésekről, a magyar diaszpóra eseményeiről vagy a magyar irodalommal kapcsolatos újdonságokról.
ORF/Farkas
Munkában a szerkesztőség…

Kiemelten foglalkozik a lap a Kárpát-medence magyarságát foglalkoztató kérdésekkel. Deák Ernő kritikus hangvételű írást közöl az új osztrák kormányprogram népcsoportokat érintő vonatkozásairól és a történeti kontextusáról.

Bodó Barna a 2019-es romániai pápalátogatás mérlegét vonja meg, Varga Sándor pedig a felvidéki politikai térképet vázolja fel a a közelgő választások előtt – benne a legújabb fejleményekkel. Nánó Csaba a romániai forradalom 30 éves távlatáról ír, Paládi Renáta a közelmúlt ukrán világpolitikai eseményeit foglalja össze, Fehér Márta pedig két mozaikot küldött a Vajdaságból Bécsbe.

Az ausztriai magyar beszámolók közt olvashatunk a lap korábbi gyakornoka, Kocsis Hedvig bécsi élményeiről, a Svung Bécsi Magyar Színkörről és székely termékek Linzben tartott bemutatójáról.

A múvészeti rovat hasábjain a Bécsi Napló Bari Károly Magyar Örökség Díjas költőt köszönti. Margarete Wagner Franz Grillparzer magyar kapcsolatait eleveníti fel.

A szerkesztőség megemlékezik a nemrég elhunyt Szőnyi Erzsébet zeneszerzőről, Varga Imre szobrászművészről, Szirmai János orvosprofesszorról és Klement Kornélról, a NYEOMSZSZ segítőjéről.

A 40 esztendős Bécsi Naplót Duray Miklós felvidéki magyar író, politikus köszönti, Ádám Ágnes pedig az elmúlt Ady-emlékév kulturális vonatkozásaira tekint vissza.

Recenzió olvasható a friss lapszámban Markó Béla és Balla Tibor egy-egy friss kötetéről is.