Történelem

100 éve írták alá a saint-germaini békeszerződést

Ma van száz éve annak, hogy felbomlott az Osztrák Magyar monarchia. Az 1919. szeptember 10-én aláírt saint-germaini békeszerződés alapján Ausztria területe a korábbinak negyedére zsugorodott, majd következő évben ezt követte Trianon.

A béke eredményeként Ausztriának 6,5 millió lakosa maradt. A szerződés szentesítette az Osztrák–Magyar Monarchia helyén 1918-ban alakult nemzeti államok létrejöttét, és Ausztria területét ennek megfelelően állapította meg. Az ország szövetségi állammá vált, és Magyarországhoz hasonló kemény feltételeket volt kénytelen elfogadni. Nyugat-Magyarországról átcsatolásra került Moson vármegye, Sopron vármegye, Vas vármegye zömében német és horvát nemzetiségű területei, ebből jött létre Burgenland.

Avstrijska delegacija s kanclerjem Karlom Rennerjem na čelu ob podpisu pogodbe v Saint-Germainu.
ÖNB

A saint-germaini békeszerződés 1920. június 16-án lépett hatályba, amikor egyúttal formailag is megszűnt az Osztrák-Magyar Állam. A szerződés kisebbségvédelmi záradéka Ausztriában ma is az alkotmány része, mely a népcsoportok nyelvi és vallási jogait biztosítja.