České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 10. června 2018 | 13:05 hod. | ORF 2 Vídeň

Červnový národnostní magazín „České Ozvěny | Slovenské Ozveny“ vás tentokrát přenese zpátky v čase do doby pražského jara, kdy československý lid během totalitního režimu znovu pocítil svobodu, která ale netrvala dlouho. Připomene si také stoleté výročí založení Československa a působení Michaela Häupla ve funkci starosty Vídně.

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | ORF TVthek

50 let pražského jara

České Ozvěny | Slovenské Ozveny 10.6.2018 | 13:05 hod. | ORF2 Vídeň

V roce 2018, plném významných výročí, si připomeneme mimo jiné i 50. jubileum pražského jara. Hnutí tehdejší komunistické strany zvané „socialismus s lidskou tváří“ ovlivnilo také rakouskou veřejnost. Emigrací mnoha zastánců a obhájců demokratizace systému, který netrval dlouho, došlo uvnitř národnostních skupin k novému procesu. V krátkém dokumentu uvidíte Helenu Basler, Eugena Brikciuse, Petera Havlíka, Vladislava Liptáka a Janu Stárkovou.

Die Kinder des Prager Frühlings

orf | pavla rašnerová

Slavnostní koncert | 100 let založení Československé republiky

Češi a Slováci ve Vídni letos oslavují společně i další významné výročí. Před 100 lety byla založena první Československá republika.

Festkonzert zum 100. Gründungstag der Tschechoslowakei in der Karlskirche in Wien

Yvonne Strujic

Jejich neobyčejná soudržnost nechyběla ani během slavnostního koncertu ve vídeňském chrámu Karlskirche, pořádaném právě k tomuto výročí. Sešli se na něm jak zastupitelky a zastupitelé obou národnostních skupin, tak také velvyslankyně a velvyslanec České a Slovenské republiky. Barvy vlajek obou zemí dodnes připomínají společnou minulost, kdy krajiny kráčely po jedné cestě.

Festkonzert zum 100. Gründungstag der Tschechoslowakei in der Karlskirche in Wien | Chöre Boni Pueri und Cambiar la Musica

Yvonne Strujic

Vídeňský starosta Michael Häupl | Rozloučení s národnostní skupinou

Brány vídeňské radnice se znovu otevřely národnostní skupině, aby se mohla oficiálně rozloučit s Michaelem Häuplem.

michael häupl

orf | pavla rašnerová

Dnes již bývalý starosta Vídně zastával svou funkci obdivuhodných 24 let. Večer byl věnován také společné vzpomínce na rakouskou solidaritu po obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy. Byla to právě rakouská ORF, která šířila informace a záběry z okupovaného Československa dále do světa a rakouská vláda, která tehdy pomohla sta tisícům československých uprchlíků.

michael häupl verabschiedung

orf | pavla rašnerová

Linky

On demand | České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 10.06.2018

Meldung auf Deutsch | České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 10. Juni 2018 | 13.05 Uhr | ORF2 Wien