Navdušili s prezentacijo izsledkov

Pestra in slikovita je bila projektna predstavitev v projektu SLAVIT programa Erasmus+. S predstavitvijo izsledkov „Kratkotrajne učne mobilnosti“ o temi „Voda in hrana za trajnostni razvoj“ v Biotehniškem centru Naklo se je v petek končalo dvotedensko učenje za 12 deklet in fantov iz treh držav.

Od zasnove kariernih map do logotipa

Elena Locascio, dijakinja 2.B-razreda Znanstvenega liceja Franceta Prešerna iz Trsta je oblikovala triperesno deteljico v barvah sosednjih držav. Navdušenje je prevevalo besede med posameznimi programskimi sklopi predstavitve izsledkov po dveh tednih aktivnosti. Marko Kunčič, dijak 6.A-razreda Slovenske gimnazije iz Celovca govori s primerjalnega vidika, njegove misli so skladne z želenim učinkom dviga naravoslovne kompetence dijakov s poudarkom na kritičnem mišljenju.

Mateju Terčonu, dijaku 2.A-razreda Znanstvenega liceja Franceta Prešerna sta se najbolj vtisnili v spomin ekskurziji v Krajinski park Udinboršt in v Logarsko dolino.

Kakovostno poučevanje naravoslovja, projektno delo in učenje slovenščine so konkretni cilji, ki jih z vsebino zapolnjujejo z izbrano skupino dijakinj in dijakov za Slovensko gimnazijo profesorica Irina Kert, za Znanstveni licej Franceta Prešerna Irene Pecchiar, za Srednjo šolo BC Naklo v Sloveniji pa koordinatorka projekta SLAVIT Bernarda Božnar. Tovrstne povezave uspevajo, ker omogoča EU ustrezne pogoje, je poudarila koordinatorica BC Naklo Bernarda Božnar.

Jeseni se bo projekt „Slovensko v naravoslovje treh dežel“ nadaljeval v Celovcu. Kot gostiteljica bo prevzela pomembno vlogo ZG/ZRG za Slovence s koordinatorico Irino Kert.

Slavit erasmus naklo Ahčin naravoslovje Kuchling Kert biotehniški predstvitev

orf/pasterk

Direktor Biotehniškega centra Naklo in ravnatelj tamkajšnje Višje strokovne šole Marijan Pogačnik je na predstavitvi razložil pomen povezovanja v prihodnje. Primer projekta SLAVIT odraža, da glede sodelovanja v prihodnje ni vzroka za skrb. Resnično vesel ustvarjenih povezav, se je zahvalil učiteljem in staršem, mlade pa povabil, da razmišljajo o nalogah v prihodnosti.

Za Slovensko gimnazijo prepoznava ravnateljica Zalka Kuchling pot k ojačitvi naravoslovja - ob poglabljanju sodelovanja med slovenskimi skupnostmi v treh državah.

Brez zagnanega operativnega vodje med kolegicami in kolegi projekt, kot je „Slovensko v naravoslovje treh dežel“, težko živi, je besede spoštovanja koordinatoricam izrekla ravnateljica Srednje šole Biotehniškega centra Naklo Andreja Ahčin.

Projektno sodelovanje je nekaj, kar jo navdaja z velikim zadovoljstvom, je nekaj, kar osmisli pedagoško delo, je razmišljala ravnateljica liceja iz Trsta Loredana Guštin.

Po vodi in hrani za trajnostni razvoj bo meseca oktobra na rešetu trajnostni razvoj koroške regije, voda od Glinščice do Štivana pa marca prihodnjega leta v Trstu.

Glej vest z dne 15.05.2018

Enotedenska izmenjava kmetijskih šol

Pretekli petek pa se je - vzporedno z bivanjem dijakov iz Celovca in Trsta v projektu SLAVIT – v Biotehniškem centru (BC) Naklo končala enotedenska izmenjava učenk pred štirimi leti prvič podpisanega partnerstva gorenjske šole s Kmetijsko strokovno šolo Drauhofen in Izobraževalnim centrom Ehrental. Večina deklet iz obeh šol na Koroškem je bivala prvič pri družinah v Sloveniji in bila navzoča pri izbranih predmetih srednješolskega izobraževanja BC Naklo.

Naklo kmetijska šola Drauhofen izobraževalni Ehrental izmenjava Ahčin BC biotehniška

orf/pasterk

Glej vest z dne 11.05.2017