Sadovnik z ministrom o šolstvu

Manjšinsko šolstvo, ravnateljstva na dvojezičnih šolah in dodatna ponudba pouka v jeziku manjšin so bila težiščna vprašanja, ki jih je nagovoril na pogovoru z ministrom za znanost Heinzem Faßmannom predsednik Skupnosti koroških Slovenk in Slovencev (SKS) Bernard Sadovnik.

Novo zvezno vlado seznanili z manjšinsko tematiko

Takoj po zaobljubi nove turkizno-modre avstrijske vladne koalicije, ki je dobila svojo uradno legitimacijo 18. decembra lani, je Skupnost koroških Slovenk in Slovencev pisno seznanila s tematiko slovenske narodne skupnosti vse člane vlade in jih hkrati zaprosila tudi za osebne pogovore.

Bernard Sadovnik SKS Heinz Faßmann fassmann minister šolstvo šolski izobraževa

sadovnik/fb

Vprašanja s področja šolstva in izobraževanja

Prvo vabilo je prišlo iz ministrstva za znanost, izobraževanje in raziskovanje. Predsednik SKS Bernard Sadovnik se je v ponedeljek na Dunaju srečal z ministrom Heinzem Faßmannom (nominirala ga je ljudska stranka). Predsednik SKS je ministra soočil z manjšinsko problematiko na področju šolstva in izobraževanja. Sadovnik srečanja ne pojmuje kot solo-akcijo, temveč kot dodatno, koristno lobiranje za vprašanja manjšine.

Sadovnik: „Naše delo kot zastopniška organzacija“

Tudi termin na notranjem ministrstvu

Istega dne se je Sadovnik srečal tudi z državno sekretarko na ministrstvu za notranje zadeve Karolino Edtstadler (ÖVP). Pri tem pogovoru je izpostavil z vidika manjšine problematiko nadzornega režima ob meji. Nagovoril pa je tudi željo po upoštevanju uradno dvojezičnih krajevnih imen pri izstavitvi osebnih dokumentov, če to posameznik ali posameznica želi.