Dnevi temeljitih priprav

Sedem tednov do začetka prazničnih dni je obdobje priprav na poti do poslovnega uspeha: to je le zadnje poglavje prizadevanj, ki nemalokrat trajajo več let, pravi diplomirani inženir gozdarstva Marian Tomažej kot poslovodja delovne skupnosti pridelovalcev božičnih dreves.

Licitacija vrednih sort les hlodi Tomažej Marian Slovenj Gradec gozdarski

orf

Res je še sedem tednov do začetka prazničnih dni, za latniške posestnike, ki imajo na svojih kmetijskih površinah ali v gozdovih kulture oz. posamezna drevesa za posek in prodajo, so to dnevi temeljitih priprav, da bo v končni fazi prodaje - neposredno nota zemljišču ali na tržnicah - zagotovljen poslovni uspeh. Na to opozarja gozdarski svetovalec kmetijske zbornice na Koroškem Marian Tomažej kot poslovodja delovne skupnosti pridelovalcev božičnih dreves.

Družine izberejo drevesce in ga tudi sami posekajo

Pot do poslovnega uspeha je dolga, pravi Tomažej, zlasti so nepredvidljive vremenske razmere, ki lahko uničijo delo. Iz zornega kota potrošnikov velja, da naj bi upoštevali pri presoji tudi dejstvo ohranjanja kulturne krajine. V zadnjih letih pa diplomirani inženir gozdarstva prepoznava še en trend: obisk družin z otroki na kmetijskih površinah, oziroma v gozdovih, kjer si izberejo drevesce in ga tudi sami posekajo. Poglavje, ki je bolj ali manj zadnje v razpletu.