Spet številna odličja za koroške izdelke

Državna razstava „Dobrote slovenskih kmetij“ na Ptuju v Sloveniji ima mednarodni značaj tudi zaradi južnokoroških kmetic in kmetov. Za sodelujoče bo krona dogodka nedeljska ekskurzija. Pozornosti bo deležna tudi Koroška z izbranimi kmetijskimi izdelki.

Sodeluje enajst koroških kmetij

Ko je Peter Pribožič, predsednik organizacijskega odbora državne razstave „Dobrote slovenskih kmetij“ začetek tedna na Ptuju predstavil poudarke letošnjega dogodka, je v povezavi z izdelki poudaril, da so jih prijavile kmetije iz Slovenije in iz zamejstva. Omenil je 1.191 izdelkov in 15 skupin. To pa je iztočnica za sodelujoče z južnokoroških kmetij.

Na Koroškem je povabilo na državno razstavo z ocenjevanjem „Dobrote slovenskih kmetij“ sprejelo enajst kmetij, je potrdila Jasmine Gutovnik iz pisarne Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS). Za ocenjevanje so oddale skupno 30 izdelkov.

Dobrote kmetij ocenjevanje priznanja Ptuj olje

orf

Razstava nagrajenih izdelkov

Nagrajeni izdelki bodo razstavljeni, tokrat od 19. do 21. maja, v zavetju obzidja minoritskega samostana na Ptuju – s sporedom na dvorišču in razstavo v dveh nadstropjih. Razstava „Dobrote slovenskih kmetij“ na Ptuju ima mednarodni značaj tudi zaradi južnokoroških kmetic in kmetov, kar je povezano s Skupnostjo južnokoroških kmetic in kmetov (SJK). Pred petimi leti je bila med sopodpisniki listine o ustanovitvi slovenske zamejske kmetijske koordinacije AGRA-SLOMAK na Ptuju.

Ustaljena je navada, da se težiščno predstavi ena slovenska pokrajina. Letos bo to Pomurje. Ob tem bosta Jasmine Gutovnik iz pisarne KIS in koordinator za mednarodno sodelovanje pri koroški kmetijski zbornici Peter Krištof imela skupno stojnico z izbranimi kmetijskimi izdelki, dodatno bosta predstavljala Koroško in njene značilnosti.

E5 energetski nagrada e5 Miha Zablatnik Bilčovs

orf

Miha Zablatnik

„Nekaj mest je še prostih“

Za sodelujoče kmetice in kmete bo krona dogodka nedeljska ekskurzija. Predsednik KIS Miha Zablatnik omenja, kako se je z leti povečala tekmovalnost. Tako je tudi vse več ocenjevanj na deželni ravni, kar povezuje tudi s spoznanji, porojenimi iz izkušenj na Ptuju.

Tudi za 28. razstavo „Dobrote slovenskih kmetij“ so organizatorji pripravili vsestranski spremljevalni spored ter dodatno ponudbo v času razstave.

Kmečka izobraževalna skupnost je medtem sporočila rezultate letošnjega ocenjevanja na Ptuju.

Nagrajeni izdelki koroških kmetij - „Dobrote slovenskih kmetij - Ptuj 2017“

Zlato

Franz Hirm, Gornja vas: fina domača salama, nedimljena šunka
Gertrud in Reinhard Prutej, Vidra vas: sončnično olje
Christine in Marko Trampusch, Dob: sončnično olje (bio)
Nužej Wieser, Zgornje Rute: limbinovo žganje, češpljevo žganje
Manfred Enzi, Vogrče: bučno olje, sončnično olje
Franci Krušic, Velinja vas: rženi kruh s semeni, rženi kruh brez semen

Srebro

Erich Ročnik, Obirsko: medeni liker (vzorec 1), 2x za gozdni med
Franz Hirm, Gornja vas: dimljena šunka
Josef Polesnig, Vogrče: sončnično olje
Gertrud in Reinhard Prutej, Vidra vas: bučno olje, domača salama
Christine in Marko Trampusch, Dob: bučno olje (bio)
Olga in Markus Voglauer, Bilnjovs: domača kisla skuta
Janez Writz, Šteben: sončnično olje
Manfred Enzi, Vogrče: domača salama

Bron

Erich Ročnik, Obirsko: medeni liker (vzorec 2)
Franz Hirm, Gornja vas: domača salama
Gertrud in Reinhard Prutej, Vidra vas: goveja salama
Olga in Markus Voglauer, Bilnjovs: sadni jogurt
Manfred Enzi, Vogrče: domača suha klobasa
Krista Janežič, Leše: pirin kruh, rženi kruh

- Glej vest z dne 16.05.2017: 28. Dobrote slovenskih kmetij
- Glej vest z dne 16.05.2017: Petletnica kmetijske koordinacije