Nekoliko drugačne kmetije

V Katoliškem domu prosvete v Tinjah je Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) v četrtek predstavila Kmečki koledar 2015. Posebnost koledarja za leto 2015 je vključitev kmetijskih obratov, ki so drugačni.

„Samozavest, vztrajnost, ohranjanje identitete“

Predsednik KIS Miha Zablatnik, zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Štefan Domej, v Tinjah tudi kot predstavnik Kmetijske zbornice Koroške, in koordinatorica projektov KIS Olga Voglauer, ki je uredniško zasnovala koledar, niso prikrivali svojega veselja, da na ta način pride do izraza samozavest kmetic in kmetov, njihova vztrajnost, in skrb za ohranjanje južnokoroške identitete.

Voglauer: „12 kmetij, ki imajo vsaka svojo posebno zgodbo“

KIS koledar 2015 voglauer

Kmečka izobraževalna skupnost