KIS - „Kvas za dober kruh“

Četrt stoletja prizadevanj za povečanje samozavesti južnokoroških kmetic in kmetov pomeni 25 let vlaganja truda v spoznavanje znamenj časa in prepoznavnosti družinskih kmetijskih obratov: v prostorih Višje šole Šentpeter je bila v četrtek zvečer slovesnost ob 25. obletnici Kmečke izobraževalne skupnosti.

Gospodarsko močna podlaga, urejeno okolje

„Le gospodarsko močna podlaga kmetov in urejeno okolje zagotavljata tudi življenjsko kakovost podeželskega prebivalstva“, je poglavitni namen razložil predsednik Kmečke izobraževalne skupnosti Miha Zablatnik na sinočni slovesnosti v prostorih Višje šole Šentpeter.

KIS kmečka izobraževalna Voglauer Zablatnik 25 let

orf

Izbor prizorišča za slovesno počastitev 25. obletnice Kmečke izobraževalne skupnosti ni bil naključen. Področja trgovine, turizma in gostinstva sodijo med težišča izobraževanja na petletni Višji šoli Šentpeter z enoletno Strokovno gospodarsko šolo. Izkušnjam izobrazbe primerna je bila pogostitev dijakinj in dijakov na slovesnosti. Glasbeno so srečanje oblikovali člani Tamburaškega ansambla Loče in skupina Akzent iz Ledinc.

Pogovori z izbranimi gosti

Skozi 25 let Kmečke izobraževalne skupnosti so se gostje sprehodili z moderatorko Olgo Voglauer, koordinatorico projektov, to pa ob izbranih primerih poročil v slovenski televizijski oddaji „Dober dan, Koroška“. Vsak vsebinski sklop so pri omizju vzeli v pretres izbrani gostje, začenši s predstavniki Kmetijske zbornice in deželne agrarne politike.

Predsednik Kmetijske zbornice Koroške Johann Mößler je podčrtal, kako je za sodelovanje pomembno ozračje in je v isti sapi imenoval Ernesta Gröblacherja, ki je od leta 1984 do svoje upokojitve leta 2010 bil direktor Kmetijske zbornice, njegovega naslednika Hanzija Mikla in zborničničnega svetnika Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Štefana Domeja. Slednja sta bila tudi idejna pobudnika za ustanovitev Kmečke izobraževalne skupnosti.

Deželni svetnik za kmetijstvo, kulturni referent Wolfgang Waldner je spregovoril o izobraževanju kot temelju za uspeh in dobro prihodnost.

Waldner: „Izobraževanje je ključnega pomena“

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Direktor Kmetijske zbornice Hanzi Mikl je pomen izobraževalne ustanove izrazil s prispodobo kvasa, brez katerega ni dobrega kruha. Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je spomnil na članstvo KIS v stanovskem zastopstvu RS.

Zupančič: „Sodelovanje v projektih in na prireditvah“

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

KIS kmečka izobraževalna Voglauer Waldner 25 let

orf

Številni so bili sogovorniki pri pomenkovanju s koordinatorico projektov Olgo Voglauer, pravtako raznolika so bila področja pogovora. Največ zanosa so prevevale besede o izmenjavi šolarjev med Koroško in Slovenijo, ki je resnično zaživela. O tem sta spregovorila ravnateljica Srednje Biotehniške šole Naklo Andreja Ahčin in koordinator Kmetijske zbornice Koroške za čezmejno sodelovanje in povezave s Slovenijo in Italijo Peter Krištof.

Pri tretjem omizju je bil sogovornik Boris Jesih, državni sekretar na Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pozornost pa je usmernil na delo Slovenske zamejske kmetijske koordinacije „AGRA-SLOMAK“ in njene, pri omizju navzoče govorce.

Jesih: „Pomembna vez“

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Štefan Domej je v prazničnem razpoloženju, ki je prevevalo ozračje, pravtako spomnil na nekatere neuresničene želje.

Domej: „Da bi slovenščina dobila svoje mesto v kmetijskih šolah“

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

KIS kmečka izobraževalna Miha Zablatnik 25 let

orf

Predsednik KIS Miha Zablatnik je v svojem govoru glede izobraževalne strategije poudaril, da organizacija z njo hoče doseči, da kmetje ohranijo svojo zemljo in da kmetujejo v lastni režiji. Vprašanja o ohranitvi življenjske kakovosti na podeželju so najtesneje povezana s kmetijstvom in z načinom kmetovanja. Le gospodarsko močna podlaga kmetov in urejeno okolje zagotavljata tudi življenjsko kakovost podeželskega prebivalstva, je pribil Zablatnik.

Zablatnik: „Želimo nuditi čimbolj praktične strokovne prireditve“

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Na koncu svojega govora je Zablatnik izrekel zahvalo in priznanje Biotehniškemu centru Naklo za dobro sodelovanje. Pravtako se je zahvalil uredništvu Slovenskega sporeda ORF. Že četrto leto v televizijski stalnici „Dober dan, Koroška“ predstavljamo kmetije, ki so objavljene v kmečkem koledarju.

KIS kmečka izobraževalna Voglauer Zablatnik 25 let kmečki koledar

orf

Kakor je dejal Zablatnik, Slovenski spored ORF s svojimi prispevki o kmetijstvu na južnem Koroškem in v Sloveniji povezuje kmečko prebivalstvo z nekmečkim. Slovesnost je izzvenela s predstavitvijo kmetic in kmetov, ter njihovih družinskih kmetijskih obratov v Kmečkem koledarju 2014.