České ozvěny | Slovenské ozveny | 12. júna 2016 | o 13:05 hod. | ORF 2 Viedeň

Aktuálnymi témami zo života národnostných skupín vás budú moderátorky Miroslava Huber a Pavlína Woodhams sprevádzať zo Slovenského inštitútu vo Viedni. Kulisami relácie sú diela prvej výstavy slovenského žánrového umelca Hermanna Kerna vo Viedni „Stretnutia s múzou“.

On demand | České ozvěny | Slovenské Ozveny | 12.6.2016

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

České ozvěny | Slovenské Ozveny

ORF | Strujic

Moderatorky Miroslava Huber a Pavlína Woodhams

Ornamenty | Džez s folklórom

Tradičný slovenský orchester SĽUK opäť raz očaril viedenské publikum. Tentokrát s doteraz nezvyčajným, džezovým sprievodom v divadle Odeon.

SLUK a jazz

Matus Lago

Brnenský mužský spevácky zbor vo Viedni

Keď zaznie približne tridsať mužských hlasov, dokonale zosúladených v krásnych melódiách, máloktoré oko ostane suché. Mužský spevácky zbor z Brna vystupuje pod názvom Láska opravdivá už od roku 2009. Ich cieľom je oživiť kedysi bohatú tradíciu piesní napísaných pre mužské hlasy.

Mužský sbor Láska pravdivá

mzv.cz

Stanislav Struhar | Farby minulosti

S budovami a lúkami v obvode Favoriten sú Viedenskí Česi prepojení už roky. Nová časť vo Favoriten, Sonnwendviertel, nahliala do minulosti a pozvala autora a Viedenského Čecha Stanislava Struhara medzi seba na čítačku.

České ozvěny | Slovenské Ozveny

ORF | Strujic

Diskusia o Pražskej jari

„Rok 1968 a jeho následky“ motivoval české veľvyslanectvo vo Viedni k pozvaniu záujemcov a svedkov tohto obdobia začiatkom mája na diskusiu. Kto si myslí, že výskumy spojené s Pražskou jarou sú ukončené, ten sa mýli.

Bratislava – Petržalka | Zabudnutá židovská história

Pri pohľade na vysoké panelové domy v bratislavskej Petržalke máločo pripomína Židov, ktorí tam boli na nútených prácach. Dokumentačný archív rakúskeho odporu preniesol exponáty výstavy „Engerau: Zabudnutý príbeh Petržalky“ z Bratislavy do Viedne.

Engerau Prozess

picturedesk/önb-bildarchiv

České ozvěny | Slovenské Ozveny | Juni 2016

ORF | Yvonne Strujic

Filová premiéra "Menandros und Thaїs“

Mladí režiséri Antonín Šilar a Ondřej Cikán sú priateľmi už od detstva. Počas jednej jazdy pražským metrom sa rozhodli, že sfilmujú Ondřejov román „Menandros und Thaїs“. Minulý týždeň predstavilo túto rakúsko-českú koprodukciu viedenské Burgkino.

Režisér a autor Ondřej Cikán

Keď sa Ondřej Cikán začal v škole venovať gréckej antike, začali sa taktiež vytvárať základy jeho vášne. Homérov Ilias, najstaršie európske dielo, sa stalo jeho veľkou inšpiráciou.

České ozvěny | Slovenské Ozveny | Juni 2016

ORF | Yvonne Strujic

Tereza Boučková „Rok kohouta“

Rakúska literárna spoločnosť so sídlom vo Viedni predstavila v rámci rady „Gläserner Vorhang“ tentokrát českú autorku Terezu Boučkovú. Začiatkom mája autorka čítala zo svojho románu „Rok kohouta“.

Zdenka Procházková-Hartmann | Legenda príbehov

Narodila sa v Prahe a už od detstva mala blízko k umeniu. Štúdium herectva musela kvôli okupácii nacistami prerušiť a dokončila ho až po vojne. Neskôr sa vydala do Rakúska, kde žije dodnes. Zdenka Procházková-Hartmann prednedávnom oslávila 90. narodeniny a zároveň predstavila svoj nový film, „Die Geliebte des Teufels“.

Karel IV. | „Otec vlasti“

14. mája 1316 sa v Prahe narodil neskorší vládca Karel IV.. A 700 rokov neskôr je ešte stále považovaný za otca Čechov. Aj vo Viedni nám početné projekty pripomínajú jeho politickú zručnosť a ciele.

Karl IV.

ORF

Prvé predsedníctvo Rady EÚ pre Slovensko

Rada EÚ je jednou z troch hlavných inštitúcií Európskej únie. Predsedníctvo v Rade sa mení každých šesť mesiacov a koluje medzi krajinami únie. Tento rok po prvý raz prevezme predsedníctvo Rady EÚ Slovensko.

Vladimír Mlynár, Vorsitzender des Volksgruppenbeirats für Slowaken

ORF | Yvonne Strujic

České ozvěny | Slovenské ozveny | 10.4. 2016

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar