Kniha | „Von Pressburg nach Salzburg“

Dvaja autori sa ujali výzvy a pokúsili sa porozumieť svojmu milovanému, aj keď tak často ako bez duše pôsobiacemu mestu. Ich dielo, ktoré nesie názov „Von Pressburg nach Salzburg“, zachytáva historický ako aj subjektívny prierez mesta Pozsony až po Bratislavu. Autori knihy Robert Hofrichter a Peter Janoviček su hostia v aktuálnom magazine rádia Dia:tón.

On demand | Rádio Dia:tón | 15.12.2014

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Ozveny, Robert Hofrichter, Peter Janovicek

strujic

Autori Robert Hofrichter a Peter Janoviček v Bratislave

Rádio Dia:tón
15.12.2014 o 21:40 hod.
Radio Burgenland | Livestream

Bratislavu, ktorú navštevovali viedenské dámy kvôli poobedňajším prechádzkam, je dnes, v novej podobe mesta, len veľmi ťažké nájsť. Kým v mnohých iných európskych metropolách záležalo na zachovaní starého jadra miest, zostali v čase reálneho socializmu mnohé historické budovy v starom meste bez povšimnutia.

Ozveny, Robert Hofrichter, Peter Janovicek

strujic

Robert Hofrichter, autor knihy „Von Pressburg nach Salzburg“

Autor s „prešporskou“ identitou

Robert Hofrichter vyrastal pre tie časy v typickej bratislavskej rodine, starí rodičia hovorili nemecky, rodičia iba maďarsky a v škole sa naučil slovenčinu a češtinu. Spolu s manželkou utiekol pravý Prešporák Robert Hofrichter na začiatku 80tych rokov do Rakúska. Dnes žije tento morský biológ v Mozartovom meste, v Salzburgu. Odtiaľ neprestajne hľadá prostredníctvom kritických úvah spojenie k svojmu druhému milovanému mestu. So zármutkom túži po starom meste svojho detstva, ktoré zažilo v 60tych a 70tych rokoch minulého storočia drastické zmeny.

Buch | Von Pressburg nach Salzburg

strujic

Mnohonárodnosť Bratislavy nebola pri vzniku nového slovenského mesta vnímaná ako kultúrne bohatstvo. Spomienky na vyrastanie medzi identitami, ako aj dlhá neprítomnosť, priviedli autora k zachyteniu dvojzvuku medzi starou a novou Bratislavou do slov.

„Nová generácia sa znovu spája s mestom“...

... hovorí spoluautor a synovec Peter Janoviček, ktorí patrí k novej bratislavskej generácii. Jazyk starých rodičov neovláda, žije v byte petržalského paneláku, ktorý bol jeho rodičom darovaný v časoch reálneho socializmu.

Peter Janovicek

strujic

Peter Janoviček, autor knihy „Von Pressburg nach Salzburg“

Peter Janovicek

strujic

Kniha „Von Pressburg nach Salzburg“ od Roberta Hofrichtera a Petra Janovičeka vyšla na jeseň tohto roku vo vydavateľstve Styriapremium a je možné si ju zakúpiť v kníhkupectvách.

Link

Von Pressburg nach Salzburg