Tiszti Leánynevelő Intézet Sopronban

Egy különleges intézmény történetét kutatják soproni és budapesti történészek: 1855-től 90 évig Sopronban működött a császári, majd később a magyar hadsereg tiszti leánynevelő intézete, amely a hadiárva, vagyontalan lányokat fogadta be, és nevelte fel.

Az egykori Osztrák-Magyar Monarchiában csak két ilyen intézet működött - az egyik a ma Bécshez tartozó Hernals-ban, a másik Sopronban, mondta Németh Ildikó, a Soproni Múzeum történésze:

sopron tiszti leánynevelő intézet

ORF/Bognár

Németh Ildikó Sopronban tartott előadást a leánynevelő intézet múltjáról.

A soproni intézetbe eleinte 8 éves kortól vették fel a lányokat. A tanítás célja eredetileg az volt, hogy a főúri családok számára képezzenek gondozónőket, akik házhoz mennek. Később, az elemi tankötelezettség bevezetésével, már tanítónőket is képeztek az intézményben.

Ünnepség a Tiszti Leánynevelő Intézetben Sopronban

Soproni Múzeum

Egy ünnepség pillanatai a Tiszti Leánynevelő Intézet múltjából.

Aki pedig ehhez nem teljesített elég jól, abból varrónők, később kézműiparosok lehettek. Az intézmény legfontosabb jelentősége tehát abban állt, hogy a hadiárva lányokat felkészítse arra, hogy később saját keresetükből tartsák el családjukat.

Ünnepség a Tiszti Leánynevelő Intézetben Sopronban

Soproni Múzeum

A katonás rendben élő diáklányok napjai reggeltől estig szoros napirendben teltek, az iskolai órákat szabadidő, olvasás, gyakorlás követte. A növendékek részt vettek a város kulturális életében is: színházba, moziba jártak - természetesen szigorú tanári felügyelet mellett.

Ünnepség a Tiszti Leánynevelő Intézetben Sopronban

Soproni Múzeum

Az intézet növendékei eleinte a soproni Orsolyitáknál tanultak. Végül a fenntartó egyesület 1869-ben vett meg egy soproni palotát, amit később a Hernals-ban álló leánynevelő intézet mintájára átépítettek, és többször kibővítettek. Az internátus kápolnájának 1884-es avatásán Ferenc József császár is jelen volt.

sopron tiszti leánynevelő intézet

Lépteik Nyomán Blog

Az intézet kápolnája.

Az első világháborút követően az intézet Magyarországhoz került, de mivel Sopron sorsa sokáig bizonytalan volt, az oktatás Egerbe költözött. Az 1921-es népszavazás idején az internátus épületében működött a nemzetközi ellenőrző bizottság: itt számolták össze a szavazatokat, és itt hirdették ki az eredményt is.

sopron tiszti leánynevelő intézet

Lépteik Nyomán Blog

Az internátus épülete egy régi képeslapon.

1922-ben még visszaköltözhettek a tanárok és növendékek Sopronba, de a második világháború után már nem indult újra a tanítás: az intézetet hivatalosan 1946-ban oszlatták fel, az épületben pedig kisvártatva állami ruhagyár kezdte meg működését.

A soproni II. Rákóczi Ferenc utcában ma is áll a tiszti leánynevelő épülete, falán emléktáblák hirdetik a mozgalmas múlt eseményeit. Az internátus irattára viszont 1944-ben, a szövetségesek bombázása során megsemmisült. Az intézet történetének megírásában tehát nagy szerepe lehet a magángyűjteményeknek. A Soproni Múzeum ezért várja azoknak a jelentkezését, akik visszaemlékezésekkel vagy iratokkal, fényképekkel segítenék a történészek munkáját.

Link: