Uspješan Hrvatski bal u Beču

Blizu 1.200 gostov je pohodilo 72. Hrvatski bal, koga su priredili subotu u Parkhotelu Schönbrunn u Beču. Bal je stao pod tradicionalnim naslovom „Hrvati meet Schönbrunn“. Nastupili su različni muzički sastavi iz Gradišća, Beča, Ugarske, Slovačke, Hrvatske i Italije.

Gosti iz Slavonije su oblikovali otvaranje s novom koreografijom svih narodov ki su živili i živu još danas u Slavoniji i su se s tim naslonili na geslo ljetošnjega bala „Multietnička Slavonija u goste višejezičnom Beču“.

Uspješan Hrvatski bal u Beču 2019.

ORF

Folklorna grupa Poljanci iz Vulkaprodrštofa je pozdravila goste u auli Parkhotela Schönbrunn

Uspješan Hrvatski bal u Beču 2019.

ORF

Prijam gostov

Uspješan Hrvatski bal u Beču 2019.

ORF

Otvaranje 72. Hrvatskoga bala u Parkhotelu Schönbrunn

Uspješan Hrvatski bal u Beču 2019.

ORF

Gosti iz Slavonije su reprezentirali zastupnike narodov, ki su prije koč, odnosno ki sada još živu u Slavoniji

Uspješan Hrvatski bal u Beču 2019.

ORF

Spojiti multietničnost Beča sa Slavonijom

Kot je rekao Petar Tyran od balskoga komiteta je zajednica gradišćanskih Hrvatov jedan dio multietničnosti u Beču. „A zbog toga mislimo da je ov bal jedan od najvećih integrativnih priredab Beča“, ovako Petar Tyran.

Organizatori da kanu s jedne strani povezati ovu multietničnost sa Slavonijom, u koj jur stoljeća dugo živu različni narodi kot na primjer Hrvati, Srbi, Slovaki, Čehi, Rusini ili Nimci a s druge strani spojiti i odredjene kontakte na kulturnom, gospodarskom i političkom području.

Uspješan Hrvatski bal u Beču 2019.

ORF

Grupa PAX redovito nastupa pri Hrvatskom balu u Beču

Uspješan Hrvatski bal u Beču 2019.

ORF

Predsjednik FUEN-a, Vince Lorant na balu

72. Hrvatski bal u Parkhotelu Schönbrunn da je pohodila i visoka politička delegacija iz Hrvatske. Na primjer su pozdravili visoke zastupnike varoša Zagreb i župana iz Varaždina a nadalje su se pridružili ovomu balu i zastupniki Hrvatske matice iseljenika, razlaže Petar Tyran.

Vince Lorant

ORF

Vince Lorant, predsjednik FUEN-a je isto pohodio bal

Osebujno se organizatori veselu pohodu predsjednika Federalističke unije europskih narodnih grup, FUEN, Vincenta Loranta. On je Madjar iz Rumunjske i je iskoristio mogućnost da sklapa kontakte s Hrvati i manjinami u susjedni zemlja gledeć činjenice da će biti svitski kongres FUEN-a ljetos u Požonu, ovako Petar Tyran dalje.

Uspješan Hrvatski bal u Beču 2019.

ORF

Uspješan Hrvatski bal u Beču 2019.

ORF

Uspješan Hrvatski bal u Beču 2019.

ORF

Dubrovački kavaljeri su isto zabavljali goste

Razgovor o budućnosti manjinskih medijev

Med časnimi gosti sa strani austrijanske vrhovne politike su pozdravili pri čerašnjem balu i saveznoga ministra u Saveznom kancelarstvu, Gernota Blümela (ÖVP). Organizatori su iskoristili mogućnost da tematiziraju aktualnu manjinskopolitičku temu o budućnosti tajednika Hrvatskih novin, je rekao Petar Tyran, ki je glavni urednik tajednika.

Zakon o mediji će biti sigurno jedno od težišć ministra Blümela u pogledu na narodne grupe, ko će morati riješiti još u ovom ljetu, ovako Petar Tyran dalje.

Uspješan Hrvatski bal u Beču 2019.

ORF

Ministar Gernot Blümel i Petar Tyran

Uspješan Hrvatski bal u Beču 2019.

ORF

Folklorni ansambl „Šokadija Beč“

Uspješan Hrvatski bal u Beču 2019.

ORF

72. Hrvatski bal u Beču je završio na tradicionalan način. Prema jutru su gosti mogli jisti gulaš juhu u Hvratskom centru u Beču.

Televizijski prinos o 72. Hrvatskom balu u Beču predvidjamo za Dobar dan Hrvati 27.januara 2019.