Koncert Tamb. Štikapron na Martinju

Tamburaški orkestar Štikapron je subotu održao u društvenom stanu sela svoj tradicionalni koncert na Martinju. Predstavili su publiki i četire skeče, dva od njih su bili po hrvatsku.

Uz aktivnu grupu je nastupila i naraštajna grupa s tamburaši u starosti od 12 do 15 ljet. Mišavinom zanimljivoga programa je Tamburaški orkestar Štikapron opet zabavljao mnogobrojne goste.

Koncert Tamburice Štikapron na Martinju

ORF

Nastupila je naraštajna grupa sama...

Koncert Tamburice Štikapron na Martinju

ORF

...i s odrašćenimi

Hubert Palkovic

ORF

Hubert Palković, muzički peljač društva u intervjuu

Nastupili su odrašćeni i mladi tamburaši

Tamburaški orkestar nastupa svako drugo ljeto ili na Martinju ili na Božić, ar se minjaju s Jačkarnim krugom Štikapron, je rekao Hubert Palković, muzički peljač orkestra. Ča se tiče muzičkoga programa je gledao nato da uz narodne jačke predstavu publiki i šlagere čiji aranžmani su većglasni, to valja i za jačke.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Hubert Palković je jako gizdav na mlade tamburaše, ki jur igraju na dost visokom nivou i svako ljeto bolje nastaju. Mladi tamburaši su nastupili sami s dvimi jačkami, a s orkestrom su igrali tri jačke. Jur lani na Božić je naraštajna grupa nastupila skupa s odrašćenimi.

Koncert Tamburice Štikapron na Martinju

ORF

Skeč „Miško i hitaljka“ iz pera pokojnoga frakanavskoga autora Joške Weidingera

Koncert Tamburice Štikapron na Martinju

ORF

Smišicu „Paur si išće ženu“ je napisala Gerištofka Heli Buranić

I skeči su ljetos opet bili na programu

Prik deset ljet dugo neki aktivni i bivši kotrigi društva zabavljaju publiku sa skeči. Uz dva nimške skeče su prikazali i dva hrvatske. Skeč „Miško i hitaljka“ je iz pera pokojnoga frakanavskoga autora Joške Weidingera, a smišica „Paur si išće ženu“ je napisala Gerištofka Heli Buranić. S intenzivnimi probami su glumci počeli po ljetni miseci.

Tamburaški orkestar Štikapron ima oko 30 aktivnih kotrigov i 13 mladih tamburašev. Tamburica Štikapron je pred dvimi ljeti svečevala 55. obljetnicu postojanja. Prinos u nastupu tamburaškoga orkestra Štikapron morete viditi nedilju, 18. novembra u 13.30 na ORF 2 Gradišće u emisiji Dobar dan Hrvati.