25 ljet Panonski institut (PAIN)

25 ljet dugo postoji Panonski institut (PAIN) u Pinkovcu. Srebrni jubilej su svečevali u krugu znanstvenikov i svojih suradnikov u Martineumu u Sambotelu. Pri svečevanju su predstavili novo jubilarno izdanje Panonskoga ljetopis, ko ima prik 600 stran.

Njega je prezentirao predsjednik i utemeljitelj društva, Robert Hajszan.

25 ljet PAIN

ORF

Svetačnost su održali u Martineumu u Sambotelu

25 ljet PAIN

ORF

Med drugimi je govorio i Robert Hajszan, predsjednik i utemeljitelj PAIN-a

25 ljet PAIN

ORF

Robert Hajszan je predsjednik kulturnoga društva PAIN i je imao ideju za utemeljenje društva

25 ljet PAIN

ORF

Proponenti i suutemeljtielji kulturnoga društva PAIN 1993. ljeta u Pinkovcu

Jubilarni Panonski ljetopis 2018. predstavljen

U rubriki retrospektiva se najde pregled o djelovanju PAIN-a u zadnji 25 ljeti. Uzato knjiga sadržava poznate rubrike kot su to važni jubileji, ličnosti u panonskom prostoru i literatura. Zvana toga su školari Nove sridnje škole Sv. Mihalj sudjelivali i sastavili članke.

Robert Hajszan je pred 25 ljeti imao ideju za utemeljenje PAIN-a, i je mogao pomoći proponentov utemeljiti ovo kulturno društvo. Na početku da je bilo teško najti suradnike, ki su bili pripravni tipkati tekste autorov.

25 ljet PAIN

ORF

Prilikom jubiljea su u Sambotelu predstavili i novi Panonski ljetopis

Robert Hajszan zadovoljan s djelovanjem PAIN-a

Prvi Panonski ljetopis je izašao jur jedno ljeto po utemeljenju PAIN-a. Društvo se je razvijalo u toku ljet, ima suradnike ne samo iz Austrije, nego i iz Ugarske, Slovenije, Hrvatske, Vojvodine, Črne Gore kot i iz Bosne i Hercegovine. Panonski institut izdaje i druge publikacije kot su to Panonski list i izdanja iz biblioteke.

Robert Hajszan je srićan, da postoju sada jur 25 ljet dugo i se ufa, da ćedu i nadalje moći djelati. On se kani baviti u dojdućem izdanju s jeziki susjednih manjin, tako predvidja istraživati slovenski jezik u Ugarskoj, je rekao Robert Hajszan.

25 ljet PAIN

ORF

Publika pri svetačnosti u Martineumu u Sambotelu

25 ljet PAIN

ORF

PAIN izdaje Panonski list...

25 ljet PAIN

ORF

...kot i izdanja iz biblioteke i Panonski ljetopis

Robert Hajszan je 25 ljet dugo predsjednik Panonskoga instituta. PAIN uz ljetopis izdaje Panonski list kot i različne knjige. Prinos o svetačnosti 25 ljet Panonskoga Instituta morete viditi u emisijiDobar dan Hrvati, nedilju 30. septembra u 13.30 na ORF2 Gradišće.