4.500 vjernikov hodočastilo u Cogrštof

U Cogrštofu je čer nedilju bilo poslidnje shodišće Putujućoj celjanskoj Mariji. Dopodne je došla grupa od 29 ljudi iz Štikaprona. Svetu mašu u Cogrštofu je služio farnik Štikaprona i Celindofa Ignac Ivančić.

Shodišće Cogrštof

ORF

Hodočasniki iz Štikaprona pri ulazu u farsku crikvu Cogrštofa.

Shodišće Cogrštof

ORF

Tamburaši iz Štikaprona su oblikovali svetu mašu ku je služio farnik Ignac Ivančić.

Tamburaški orkastar Štikapron je oblikovao svetu mašu. Svega skupa su u minulom ljetu brojili u Cogrštofu 4.500 hodočasnikov u 29 grup. Štatua je gostovala onde od poslidnjega hrvatskoga shodišća u Celju, ada od konca augusta.

Shodišće Cogrštof

ORF

Štatua Putujuće celjanske Marije sada skoro jur ljetodan gostuje u Cogrštofu

Shodišće Cogrštof, Gabi Carić

ORF

Vikarka fare Cogrštof, Gabrijela Carić

Vikarka u Cogrštofu, Gabrijela Carić se veseli velikom broju hodočasnikov ki su došli u prošlom ljetu na shodišće. Pred svim grupe iz Slovačke i Ugarske su bile po broju jako velike i su imale čuda mladih hodočasnikov, tako Carić. U selu da je bilo za uptiti, da su vjerniki bolje skupazrasli, neki da su i od samoga sebe preuzeli nove zadaće.

Shodišće Cogrštof

ORF

Tako kod Štikapronci su brojne grupe bile piše na shodišću u Cogrštofu.

Shodišće Cogrštof

ORF

Fara Cogrštof je hodočasnike rado pogostila jilom i pilom.

Ljetos ćedu vjerniki iz Cogrštofa predati Putujuću celjansku Mariju vjernikom iz Narde. Hrvatsko shodišće u Celju će biti od 24. do 26. augusta.

Televizijski prinos o shodišću Štikaproncev u Cogrštof predvidjamo za Dobar dan Hrvati 12.augusta 2018.