Otkrili su spomenkamen u Petrovom Selu

U Petrovom Selu su nedilju svetačnim aktom otkrili spomenkamen, na kom piše odakle su se doselili Hrvati u Petrovom Selu i kada su po prvi put spomenuti. Spomenkamen je dala napraviti Hrvatska samouprava u Petrovom Selu. Pri tom ju je podupiralo Hrvatsko veleposlanstvo u Ugarskoj.

Spomenkamen u Petrovom Selu

ORF

Na spomenkamenu pred kulturnim domom u Petrovom Selu je zabilježeno ....

Spomenkamen u Petrovom Selu

ORF

...iz ke regije su došli Hrvati u Petrovo Selo

Andraš Handler od Hrvatske samouprave Petrovo Selo se veseli spomenkamenu ki upozorava na regiju, iz ke su došli prvi Hrvati u Petrovo Selo - i to iz Moslavine.

Spomenkamen u Petrovom Selu

ORF

Andraš Handler od Hrvatske samouprave se je zalagao za postavljanje kamena

Čuda ljudi da je mislilo, da su petrovišćanski Hrvati došli iz Bosne ili iz kakove regije na morju, je rekao Handler. Sada su historičari dokazali, da su došli iz Moslavine ar su ovde grofi Erdödy imali vlasničtvo, isto tako kot u Eberavi - susjedskom selu Petrovoga Sela.

Spomenkamen u Petrovom Selu

ORF

Spomenkamen su postavlili pred kulturnim domom u sredini sela

Najvjerovatnije je polag Handlera, da su Erdödyjevi preselili svoje kmete 1540. iz Moslavine u južno Gradišće.

Spomenkamen da je i važan za javni žitak u selu, je rekao Handler. On neka stanovnike spominja na svoje hrvatke žile. Samouprava kani nadalje i urediti križni put s hrvatskimi nadpisi. Ovoga kanu još pred Vazmeni svetki predati vjernikom i fari.

Spomenkamen u Petrovom Selu

ORF

Seoski stanovniki pred kamenom ki spominja na praoce

Pri čerašnjem otkrivanju je sudjelivalo kih 200 ljudi. Muzički su oblikovali priredbu Koprive i ženski zbor Ljubičice.