Kemljanci hodočastu u Čajtu

Vjerniki iz Kemlje ćedu danas subotu hodočastiti k Celjanskoj Mariji u Čajtu. Štatua Putujuće Celjanske Marije gostuje naime od lanjskoga hrvatskoga shodišća u augustu u farskoj crikvi u južnom Gradišću. Kemljanci ćedu imati mašu u peti otpodne, ku će služiti njev farnik Marko Mogyorosi.

Od kada je fara Čajta preuzela celjanski kip Marije, su se brojni hodočasniki došli moliti k njoj. Tako su nedavno stoprv piše došli Čembanci i Nardanci, je rekao farnik Branko Kornfeind.

Čajta je jur dvakrat, i to 1980. i 1985. ljeta imala na gosti štatuu Putujuće Celjanske Marije.

U prošli dani su se najavile daljnje fare. Med njimi su Hrvati iz Ugarske, i to iz Petrovoga Sela, Narde, Čatara i Hrvatskih Šic. Nadalje ćedu i vjerniki iz Cindrofa i Klimpuha hodočastiti k Putujućoj Celjanskoj Mariji u Čajtu, je nazvistio farnik Branko Kornfeind.

Radio maša iz Čajte

ORF

Putujuća Celjanska Marija će još do koncu augusta prebivati u Čajti.

Čajtanci kanu obnoviti vjerski žitak

Čajtanski farski tanač se skrbi za organizaciju shodišćev. Oni si i očekuju obnovljenje vjerskoga žitka u selu i upletenje crikve u drušvo, je rekao vikar Mihael Marlović lani, kad su primili Marijinu štatuu. Tako kanu prirediti molenja s Putujućom Celjanskom Marijom u obiteljski stani, a u adventu su u priredbu adventskih oblokov takaj uključili Marijin kip.