Geošić prezentirao hrvatsku Bibliju

U dvorcu Esterhazy u Željeznu je petak dugoljetni farnik Klimpuha, Štefan Geošić predstavio svoj prevod Biblije na gradišćanskohrvatski jezik. Geošićev prevod Biblije obuhvaća pet sveskov s ukupno 3.800 stran. 87-ljetni farnik Štefan Geošić je na prevodu djelao prik 20 ljet dugo.

Štefan Geošić je prevodio Bibliju iz hebrejskoga, grčkoga i latinskoga jezika u gradišćanskohrvatski jezik. On da je kanio gradišćanskohrvatskomu narodu darovati cijelu Bibliju u svojem jeziku, ar da je za njega bila sramota da u sredini Europe nimaju prevodjeno cijelo Sveto pismo. Dosada da su bili prevodjeni samo lekcionari, nediljna i za svetke evandjelja i štenja. Stoprv od 1950. ljeta da postoji cijeli novi teštamenat po hrvatsku, a sada je cijeli stari i novi teštamenat prevodjen i predjelan, je rekao Štefan Geošić.

Geošićeva Biblija

ORF

...sada postoju stari i novi teštamenat po hrvatsku

Biškupija nije aprobirala Bibliju

Kot je izjavio biškupski vikar i ravnatelj Hrvatske sekcije Štefan Vukić, Geošićev prevod Biblije nije aprobiran sa strani dijeceze Željezno ar da nije dostala primjer za pregled. Tim da hasnovanje u liturgiji nije moguće.

Čekanje na aprobaciju prevodov

2004. ljeta su izašli dva lekcionari, ke je Geošić izdjelao po nalogu biškupa Pavla Ibyja. Medjutim je Geošić izdjelao još dva druge lekcionare, i to Lekcionar za pokojničke maše i Lekcionar za svece. Oni čekaju jur nekoliko ljet dugo na aprobaciju iz Rima.

Kot je rekao Štefan Geošić on još svenek čeka, da bi biškupija Željezno načinila prvi korak i se oprostila kod njega za predbacivanja, da bi zasluževao na prevodi svojih lekcionarov, ke je Rim jur aprobirao. Do onda on biškupiju Željezno neće za ništ prositi, tako dugoljetni farnik Klimpuha, Štefan Geošić. 2012. ljeta je Štefan Geošić predstavio svoje dosadašnje djelovanje u službi Biblije.

Geošićeva Biblija

ORF

Gizdavo prezentiraju novu hrvatsku Bibliju...

Geošićeva Biblija

ORF

...u punoj dvorani dvorca Esterhazy u Željeznu