Dupli broj Panonskoga lista

Izašao je dupli broj Panonskoga lista, koga redovito izdaje Panonski institut u Pinkovcu. Najnoviji broj, ki ima 144 stranice, se opširno bavi srebrnim jubilejom Instituta, koga su početkom septembra svečevali u Sambotelu. Predstavlja različne jubileje početo od 90. obljetnice smrti Mate Meršića Miloradića do 200. rodjendana Petra plemenitoga Preradovića.

Panonski list, čiji glavni urednik je Robert Hajszan predstavlja i različne knjige, ke su se pojavile i donaša visti o interesantni zbivanju u zadnji miseci.

Robert Hajszan

Hrvatska matica iseljenikov

Premišljavaju o drugom načinu podiljenja temov

Kot je rekao Robert Hajszan ćedu se pri dojdućoj sjednici odbora pominati o tomu, jeli nebi gledali na sadržaj koga imaju u Panonskom ljetopisu i ga razdilili na četire broje Panonskoga lista. Tako da bi brže mogli reagirati na aktualne dogodjaje i zbivanja o ki pišu, misli Hajszan. Odborna sjednica će biti 7. decembra, na on dan, kad su pred 25imi ljeti utemeljili Panonski insitut u Pinkovcu.

Panonski list dupli 2018

ORF

Panonski list je izašao u duplom izdanju...

Panonski list dupli 2018

ORF

...u kom daje šaralik pregled o hrvatski zbivanji ljeta širom svita...

Panonski list dupli 2018

ORF

...i u bližoj okolici

Panonski institut je početkom septembra ovoga ljeta u Sambotelu svečevao 25. obljetnicu postojanja Instituta, ko ima svoje sidišće u Pinkovcu.