Austrijanski policajci pomažu u Hrvatskoj

Jedan policajac i jedna policajka iz Austrije se momentano nahadjaju na medjunarodnoj razmjeni na hrvatskom Jadranu. Od 1. julija austrijanski policajci pomažu svojim kolegom u okviru projekta „Sigurna turistička sezona u Hrvatskoj“. Jedan od njih je Filežac Štefan Buzanić.

Austrijanski policajci pomažu svojim hrvatskim kolegom pri obavljanju svakidanjega posla, a posebno ako je to posao s turisti iz Austrije i Nimške, ki ne razumu hrvatski, je rekao Štefan Buzanić. To obuhvaća sve intervencije početo od prometne nesriće, kradje ili ako gdo ča zgubi ča do smrtnih slučajev, razlaže Buzanić.

austrijanski policajci u Hrvatskoj Štefan Buzanić

privatna slika

Štefan Buzanić i Ružica Petrušić sa svojimi kolegi iz Hrvatske.

austrijanski policajci u Hrvatskoj Štefan Buzanić

privatna slika

Pozitivna reakcija turistov

Turisti uglavnom pozitivno reagiraju, je rekao Buzanić. U prvom momentu da su začudjeni, ali kašnje su srićni ar znaju da je gdo ovde, ki im more pomoć u slučaju kakove poteškoće.

Baza austrijanskih policajcev je u Umagu. Oni su ali odgovorni za cijelu istarsku županiju koj pripadaju na primjer Pula, Poreč ili Rovinj, je rekao Buzanić. „Kadakoč se na dani vozimo ča do 300 kilometrov“, veli Buzanić. Služba dura osam uri dugo i polag Buzanića se minjaju, tako da je svaki dan austrijanski policajac u službi. „I u noći, po službi, nas moru zvati ako je potribno“, tvrdi Buzanić.

austrijanski policajci u Hrvatskoj Štefan Buzanić

privatna slika

Austrijanski policajci pomažu u slučaji, ako pogodjeni neznaju hrvatski.

Buzanić i kolegica Ružica Petrušic ćedu još do konca julija biti štacionirani u Hrvatskoj. U augustu ćedu je nadomjestiti drugi dva kolegi. Ova kooperacija med Austrijom i Hrvatskom je krenula 2006. ljeta. Preduvjet je da policajci znaju hrvatski jezik.

austrijanski policajci u Hrvatskoj Štefan Buzanić

privatna slika

Štefan Buzanić je jur po osmi put u Hrvatskoj.