Policajci na razmjeni u Hrvatskoj

Dva austrijanski policajci se momentano nahadjaju na medjunarodnoj razmjeni na hrvatskom Jadranu, jedan od njih je Filežac Štefan Buzanić. Od prvoga julija policajci pomažu svojim kolegom u okviru projekta „Sigurna turistička sezona u Hrvatskoj“. Službena mjesta su im Umag, Poreč i Pula.

Štefan Buzanić i kolegica ćedu još do konca julija biti štacionirani u Hrvatskoj.

policajci u Istri

Štefan Buzanić

Štefan Buzanić pomaže policiji u Istri...

policajci u Istri

Štefan Buzanić

...kolegi pri razmjeni u Istri

Kooperacija postoji od 2006. ljeta

U augustu ćedu dojti drugi dva kolegi, med njimi će biti Roland Kulović iz Nove Gore. Ova kooperacija med Austrijom i Hrvatskom je krenula 2006. ljeta. Preduvjet je da policajci znaju hrvatski jezik. I pred dvimi ljeti su policajci iz Gradišća bili na razmjeni u Istri.