Uzlopci ćedu prikazati komediju

U Uzlopu vježbaju novi igrokaz, koga je napisala Monika Šumić. Ona je 1999. ljeta isto s tamburaši predstavila svoj prvi igrokaz „Jedna mati“. Po tom je napisala i zavježbala poredicu kusićev za dicu.

Premijera novoga igrokaza „Med vašim i našim“ je predvidjena 21. aprila u Uzlopu.

Uzlopci ćedu prikazati komediju

ORF

Tamburica Uzlop redovito sudjeluje pri igrokazi u domaćem selu

Uzlopci ćedu prikazati komediju

ORF

Uzlopska dica su jur na Božić 2008. ljeta stala na pozornici s kusićem autorice Monike Šumić

Monika Šumić

ORF

Monika Šumić je autorica novoga kusića „Med vašim i našim“

Komedija o svadji med susjedi i o ljubavi

Monika Šumić je napisala igrokaz jur pred 13 ljeti, ali do sada nije imala mogućnost da ga spravi na pozornicu. Uplela je u komediju s muzikom doživljaje iz svoje mladosti, tako Monika Šumić, autorica i režiserka. U kusiću se sve vrti o svadji med susjedi i o ljubavi.

Da tamburaši sudjeluju pri igrokazu, ima u Uzlopu jur dugoljetnu tradiciju. Ča se tiče probov bi moglo malo bolje pojti, ali Monika Šumić računa s tim, da će biti premijera uspješna. Ona je jur čuda kusićev napisala za uzlopsku dicu. Tako su dica prikazala skeče ili pastirske igre na Božić i Majkin dan, je rekla Monika Šumić.

Uzlopci ćedu prikazati komediju

ORF

Lani su kotrigi Tamburice Uzlop nastupili u igrokazu „Sanje Ivanjske noći“

Lani su kotrigi Tamburice Uzlop prikazali igrokaz s muzikom „Sanje Ivanjske noći“. Šalni kusić u pet čini je napisao Mirko Sinovac, bivši i dugoljetni predsjednik Tamburice Uzlop.