Uspješna premijera Sanje Ivanjske Noći

„Sanje Ivanjske noći“ se zove aktulani igrokaz s muzikom koga predstavljaju kotrigi Tamburice Uzlop. Na domaćoj pozornici u farskom domu stoji već od 30 glumcev, a 20 tamburašev je muzikalno prati. Šalni kusić u pet čini, koga je i ljetos napisao Mirko Sinovac, bivši i dugoljetni predsjednik, je imao subotu premijeru.

Premijera se je jako ugodala, se veseli autor Mirko Sinovac, ki je skupa sa svojom kćerom Ljubom Sinovac peljao režiju.

Mirko Sinovac

ORF

Autor i režiser Mirko Sinovac je zadovoljan s premijerom

Vile, viške i koboldi zanaraju ljude

Komedija bazira na kusiću „A Midsummer Night’s Dream“ od Williama Shakespeara. Mirko Sinovac je poznati kusić adaptirao za uzlopsku pozornicu i pokidob je čuda ljudi bilo pripravno glumiti, je dodao još već od deset ulogov.

Komedija je smješćena u uzlopski grad, ki je polag starih dokumentov postojao u 14. stoljeću. Po lozi stvaraju koboldi, viške i vile. Ove čudnovate figure djelaju različne šale i vragolije s ljudi. A četiri mladi ljubavniki imaju svoje probleme kot
i danas.

Još tri predstave u Uzlopu

Daljnje predstave igrokaza „Sanje Ivanjske noći“ su pandiljak, na 1. maj, kot i dojduću subotu i nedilju svenek u sedmi ura navečer u farskom domu u Uzlopu.

Zadnja kazališna produkcija je bila 2015. ljeta i to klasična komedija „Nepoznati revizor“. U Uzlopu imaju i naraštajnu kazališnu grupu, ka je pred dvimi ljeti predstavila dičji igrokaz „Čarobna lampa“.

Televizijski prinos o premijeri igrokaza „Sanje Ivanjske Noći“ morete viditi u emisiji Dobar dan Hrvati, 7. maja.

Link: