Oko 90 biguncev smješćeno u Stinjaki

Oko 1300 biguncev je momentano smješćeno u Gradišću. Dosada ali samo 44 općine od ukupno 171 u Gradišću nudu mjesta za bigunce. Stinjaki je jedna od onih općin u Gradišću s najvišem udijelom ljudi ki išću azil. Onde je momentano smješćeno oko 90 biguncev u dvi kvartiri.

Bigunci u Stinjaki

ORF

U krčmi Grandić su smješćeni neki bigunci

Primanje biguncev u Stinjaki ima dugoljetnu tradiciju, iako postoji i otpora sa strani stanovničtva veli načelnik Jandre Grandić. Ali u cijelom svitu da su nekakvi boji, tako da se ljudem mora pomoći, tako Jandre Grandić.

Prvi bigunci su došli pred 35 ljeti

U Stinjaki imaju jur duga ljeta iskustvo s bigunci. Pred 35 ljeti su prvi bigunci štoli, i to iz Poljske. Onda par ljet kašnje su došli ljudi iz Rumunjske u Stinjake.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

A najveć biguncev je došlo kad je bio boj u bivšoj Jugoslaviji. To su bili Hrvati iz Bosne i Hercegovine, a kašnje su bili smješćeni i ljudi iz Kosova. Oko 70 ljudi iz bivše Jugoslavije i Kosova je konačno ostalo u Stinjaki, ki su si gradili odnosno pregradili stane.

Bigunci u Stinjaki

ORF

54 ljudi imaju privrimeno svoje prebivališće u krčmi Grandić

Bigunci u Stinjaki

ORF

Bigunci su pretežno iz Sirije, Iraka i Afganistana

Na integraciji se mora stalno djelati

Integracija nije svenek laka, na njoj se more stalno djelati u svoji sloji društva. Integracija more početi jur u čuvarnici i u školi ali i u fari, u ognjogasnom i športskom društvu.

Ča se tiče biguncev iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine kot i Kosova da nij bilo toliko razlike u kulturi, ovi bigunci su imali spodobnu kulturu kot Stinjčani. Tako su neki Bosanci i Hrvati aktivni u različni društvi, iako nisu u peljajući funkcija.

Bigunci u Stinjaki

ORF

Bosanski Hrvat Josip Grabovac sada živi s obitljeom u Stinjaki

Načelnik Jandre Grandić

ORF

Načelnik Stinjakov Jandre Grandić

Stinjaki imaju još kontakte biguncem, ki su prošli

Sam načelnik ima još do dana današnjega s jednim Poljakom, ki je bio jednoč kot bigunac u Stinjaki.

I oni ki su se naselili u drugi seli u okolici odnosno u Austriji imaju još veze u Stinjake, je rekao Jandre Grandić, načelnik Stinjakov. Polag njega je i šarolikost važna u jednoj općini.

Televizijski prinos o bigunci u Stinjaki morete viditi nedilju u 13.30 na valu ORF2 Gradišće u emisiji Dobar dan Hrvati.