Odešel Heinz Tichy | Znalec a přítel národnostních menšin

V noci ze soboty na neděli, 24.06.2018, zemřel ve věku 70 let Heinz Tichy - zakladatel a čestný předseda „Vídeňského pracovního společenství pro národnostní otázky – institutu národnostních skupin“ - ARGE Volksgruppen.

Metron 2017. Heinz Tichy

ORF

Heinz Tichy

„Během svého aktivního období v Ústavní službě spolkového kancléřství se uznávaný ústavní právník zabýval otázkami národnostních menšin. Věnoval se vypracování zákona o národnostních menšinách a jeho ustanovení, a tím také zásadně přispěl k jeho zřízení. V konečném důsledku také bděl nad rakouskými poradními sbory pro národnostní skupiny,“ sděluje Stefan Pauer, současný předseda ARGE Volksgruppen.

Generalversammlung der Wiener ARGE für Volksgruppenfragen | Volksgruppeninstitut

ORF | strujic

Heinz Tichy

Heinz Tichy byl po 10 let vedoucím oddělení pro záležitosti národnostních menšin. Během tohoto času se podílel na mnoha mezinárodních jednáních, jako například na Chartě regionálních či menšinových jazyků v rámci Rady Evropy a také na zpracování a rámcové úmluvě k ochraně národnostních menšin.

Dále byl 15 let šéfem Mezinárodního centra pro výzkum evropského nacionalismu a menšin (IZENUM), založeného v roce 1995. Příznačnou pro tuto práci byla snaha o interdisciplinární spolupráci mezi vědeckými obory na základě společných projektů, především mezi jazykovědci, sociology, historiky a právníky.

Na ministerstvu průmyslu, později školství, byl Heinz Tichy v neposlední řadě pověřen úkolem koordinátora pro lidská práva. V oblasti národnostních menšin se Heinz Tichy zabýval především otázkou Romů - z pověření Rady Evropy, stejně tak zprávami o aktuální situaci národnostních menšin, mimo jiné v Bosně a Hercegovině, Albánii, Polsku a České republice.

Heinz Tichy i Štefan Pauer

volksgruppen.org

Heinz Tichy a Stefan Pauer

Heinz Tichy založil v roce 1983 se svými spolubojovníky Vídeňské pracovní společenství pro národnostní otázky, jehož předsednictví vykonával do roku 2017. Jako čestný předseda pracoval Dr. Heinz Tichy neúnavně až do posledního okamžiku. Ještě 15. června 2018 obohatil symposium prezentací na téma „150 let národnostního zákona - model pro budoucnost“, která osvětlila právnickou perspektivu a sklidila velké uznání.

Metron 2017. Heinz Tichy

ORF

S odchodem Heinze Ticheho, kterému byla za mimořádné zásluhy pro vídeňské Chorvaty letos v březnu udělena Kulturní cena Chorvatského centra - METRON, jsme ztratili fundovaného a uznávaného experta v otázkách národnostních menšin a člověka, který se pln přesvědčení jal hájit rakouské národnostní menšiny.

Upřímnou soustrast všem pozůstalým.

Artikel auf Deutsch | 24.6.2018 | Volksgruppenkenner- und Freund Heinz Tichy verstorben