Kuga svečuje Croatisadom svoj jubilej

Dvodnevnom Croatisadom Kulturna zadruga u Velikom pod vedrim nebom svečuje 35. obljetnicu utemeljenja. Svetačnim aktom su petak podvečer započeli svečevanje ko stoji u znaku zabavne muzike. U ogranizaciju Croatisade su po prvi put uključili i seoska društva.

Croatisada 35 ljet Kuga

ORF

Predsjednik Manuel Bintinger i načelnik Rudi Berlaković prilikom otvaranja jubilarne Croatisade

Po dugom premišljavanju se je odbor Kuge ljetos po šest ljetnoj pauzi odlučio, da jubilarnu Croatisadu održi opet pod vedrim nebom. Vrime odgovara, a gosti su petak, na prvi dan priredbe bili raspušćani a organizatori srićni. Nastupile su grupe Kardinalschnitten, Max Schabl, Bečanski Tschuschenkapelle a kot vrhunac pred polnoću Bruji, ki su usko povezani s Kugom.

Subotu nastupaju mlade gradišćanskohrvatske grupe Snoir, Turbokrowodi i Coffeeshop Company a kot gost iz strani Shantel.

Croatisada je nadomjestila Ljetni open air

Prethodnik Croatisade je bila ljetna open air fešta, ku je Kuga s početka organizirala u dvoru stare škole, onde kade su pred 20imi ljeti pomoću zemlje, saveza i europske unije dogradili i proširili zgradu ka se je iz male alternativne inicijative razvila u kulturni centar za sridnje Gradišće. Motivacija za utemeljenje 1982. ljeta je bilo manjkanje kulturne ponude i odseljenje iz regije. Uz zipku Kulturne zadruge je stao Joško Vlašić, peljač grupe Bruji.

Croatisada 35 ljet Kuga

ORF

Joško Vlašić

Selu dati čar, da se u njem more živiti

„Cilj je bio svenek oživiti kulturu na selu“, je rekao Vlašić. Pri tom im nije išlo na kulturu ka se poziva na tradiciju nego kanili su pojti korak najpr i doprimiti na selo modernu i kontroverzijelnu kulturu. „Ar drugače selo nima toga čara, da se odlučiš ovde živiti“, je rekao Joško Vlašić.

Podupiranje većjezičnosti

Danas Kuga ne nudi samo zabavne priredbe. Zadrugi ide pred svim za to, da podupira većjezičnost u regiji i da stalno proširuje obrazovanje mladih i starih. Poznatim umjetnikom, kot Lukasu Rešetariću je Kuga dala mogućnost da isprobaju svoje programe. Iz dičjega zbora Kuge kot i rock i pop djelaonic su se rodile većbrojne muzičke grupe kot su to Elektrikeri ili Coffeeshock company. Sve to je po riči Gerlinde Stern Pauer bilo izazovno.

Croatisada 35 ljet Kuga

ORF

Gerlinde Stern-Pauer

U pitanju nije samo program

Izazovno je bilo svenek osigurati financiranje i pinezi, ki stoju na raspolaganje peljati Kugu. „To nisu samo priredbe, to je velik stan, ki se mora obdržati, to su velike prostorije, to je čuda tehnike“, je rekla Gerlinde Stern-Pauer. Napomenula je i visoke stroške za grijanje i struju. A ako postoji ovako velik stan onda da nije dosta samo na vikend ča prirediti. Izazovno je „pružiti program za sve generacije, za sve potriboće. Ja mislim da je to bio i cilj, kad smo dostali pineze za Kugu, da načinimo centar za cijelu regiju“, je rekla dugoljetna predsjednikca Stern-Pauer.

Croatisada 35 ljet Kuga

ORF

Zadovoljna publika na prvi dan Croatisade...

Pred dvimi ljeti je nova generacija ljudi preuzela peljačtvo Kuge. Stari duh utemeljiteljev kanu proširiti inovativnimi idejami. A to da se kaže i pri ljetošnjoj Croatisadi ka je petak navečer uspješno počela.

Croatisada 35 ljet Kuga

ORF

... ku su po većljetnoj pauzi opet priredili pod vedrim nebom.

Televizijski prinos o Croatisadi 2017 predvidjamo za Dobar dan Hrvati 16. julija 2017.