Osvetlili sodelovanje med narodi

V Slovenski gospodarski zvezi (SGZ) se trudijo za sodelovanje med narodi v skupni Evropi, zato so v sredo povabili posameznike na poslovno konferenco v Dobrlo vas, da vnesejo svoje ideje in predloge za sodelovanje med partnerji iz Madžarske, Hrvaške, Italije, Slovenije in Avstrije.

SGZ konferenca Mandl Wakounig

orf

Skupaj z Uradom vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je organizirala Slovenska gospodarska zveza (SGZ) enajsto poslovno konferenco "Slovenska podjetnost kroži prek meja, in jo izpeljala v sklopu projekta Connect SME Plus (Interreg Slovenija - Avstrija 2014-2020).

„Mnogo mednarodno uspešnih koroških Slovencev“

Kakor je v izhodiščih začrtala strokovna sodelavka Interreg projekta Connect SME Plus Vesna Hodnik Nikolic, je pomembno več vidikov: poudarek ideje o enotnem gospodarskem trgu in čezmejnem sodelovanju, obstoj organizacij, ki aktivno povezujejo regijo in nazadnje dejstvo, da je na avstrijski strani mnogo mednarodno uspešnih koroških Slovencev, ki predstavljajo gospodarsko moč in se radi povezujejo z regijo.

Slovenska gospodarska zveza SGZ

orf

„Obisk potrjuje željo po izmenjavah“

Za predsednika SGZ Benjamina Wakouniga je bilo to tudi izhodišče konference z naslovom „Preko izzivov do uspeha“, 160 navzočih pa je ocenil kot izraz želje po takšnih izmejavah. Poleg tega pa je ocenil, da se pri SGZ zelo trudijo za sodelovanje med narodi v skupni Evropi.

SGZ konferenca Mandl Wakounig

orf

Jürgen Mandl

Predsednik Gospodarske zbornice Koroške (WKK) Jürgen Mandl je v številkah navedel pomen slovenskega trga za Koroško in Avstrijo. Gospodarsko sodelovanje med Avstrijo in Slovenijo je izraz zaupanja, ki raste, je menil. Predvsem pa v številkah odseva, kako pomembna sta trga Avstrije in Slovenije za obe državi, je ocenil Mandl in ob tem omenil tudi vlogo, ki jo ima SGZ.

Slovenija je pomemeben trg za Avstrijo

Iz podatkov SGZ, ki jih je objavila za poslovno konferenco je razvidno, da je Avstrija leta 2017 izvozila v Slovenijo za 2,9 milijardi evrov blaga. Izvoz iz Slovenije v Avstrijo se je iz leta 2016 povečal za deset odstotkov in znaša 2,2 milijarde evrov, kar je osem odstotkov celotnega letnega izvoza blaga. Od tega je 310 milijonov izvoza iz Koroške Avstrije v Slovenijo, uvoz Slovenije na Koroško pa znaša 240 milijonov.

SGZ konferenca Mandl Wakounig

orf

30 let delovanja SGZ in že 11. poslovna konferenca „Slovenska podjetnost kroži prek meja“ sta za slovenskega ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Petra Jožefa Česnika jamstvo, da se bo delo nadaljevalo v prihodnje. Minister je vzel meje za izhodišče razmišljanj. Enotna Evropa nam je omogočila, da bolj tesno sodelujemo, treba pa bo premostiti še nekatere ovire. Za pretok znanja in kapitala si želi, da bi bila dvosmerna avenija.

Glede na to, da je bila poslovna konferenca v Dobrli vasi hkrati enajsta poslovna konferenca „Slovenska podjetnost kroži prek meja“, je Zvone Žigon z Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu razložil, kako namenjajo posebno pozornost novim izzivom na področju sodelovanja s slovenskimi gospodarstveniki, znanstveniki in vrhunskimi strokovnjaki ter mladimi zunaj meja RS.

Iz Razvojne agencije Slovenska krajina v Monoštru je prišla Viktorija Hanžek. Da mladi ne bi še naprej zapuščali Porabja, morajo spoznati, da je znanje jezika povezano z ekonomsko prednostjo, je prepričana.

Slovenska gospodarska zveza SGZ

orf

Predsednik SGZ je apeliral na vse gospodarske organizacije, da si izmenjajo ideje in skupaj naredijo nekaj dobrega za narodne skupnosti in regijo. To je tudi iztočnica za nedavni začetek drugega svećnja prireditev izobraževalnega projekta Mreže Alpe Jadran MAJ. Predsednik organizacijskega odbora mreže MAJ Feliks Wieser so povezuje z motivacijo mladih, kakor tudi z zapolnitvijo vrzeli, ki so bile v preteklosti spregledane.

O tem, kako biti čezmejno uspešen, so spregovorili ob okrogli mizi, ki jo je vodil Marian Wakounig, član strokovnega sveta SGZ. Poslovodja podjetja MAJOR TOM Tomaž Ogris je vodil omizje z milenijci,torej rojenimi med letoma 1980 in 2000.

Poudarili idejo o enotnem trgu

Z dogodkom v Campusu Ad Fontes v Dobrli vasi so udeleženci poudarili idejo o enotnem gospodarskem trgu in čezmejnem sodelovanju ter predstavili organizacije, ki aktivno povezujejo regijo.

Glej vest z dne 22.05.2019