Konferenca „Preko izzivov do uspeha“

V Campusu Ad Fontes, poslopju bivše kmetijske šole v Dobrli vasi, je bila v sredo poslovna konferenca z naslovom „Preko izzivov do uspeha“. Za pretok znanja in kapitala v Evropi si je minister RS za Slovence v zamjestvu in po svetu Peter Jožef Česnik želel, da bi bila dvosmerna.

Konferenco sta skupaj z Uradom vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu organizirala strokovna sodelavka Interreg-projekta Connect SME Plus Vesna Hodnik Nikolic in generalni sekretar Slovenske SGZ Andrej Hren.

Predsednik Slovenske gospodarske zveze (SGZ) Benjamin Wakounig je prisrčno pozdravil številne partnerske organizacije iz skupno petih držav (Madžarske, Hrvaške, Italije, Slovenije in Avstrije). Posebno je omenil novega deželnega svetnika za gospodarstvo in turizem Sebastiana Schuschniga iz koroške ljudske stranke. Ta se je zahvalil Slovenski gospodarski zvezi in gospodarski zbornici Koroške za dosedanje delo, prepričan, da je čezmejno sodelovanje pogoj za obstoj v globalnem gospodarstvu.

Minister zamejci Peter Jožef Česnik poslovna konferenca izzivi adfontes Dobrla SGZ

orf

Wakounig pa je opozoril, da je prireditev hkrati 11. poslovna konferenca „Slovenska podjetnost kroži prek meja“. Prav meje je vzel za izhodišče razmišljanj minister RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik. Enotna Evropa da nam je omogočila, da bolj tesno sodelujemo, treba pa bo premostiti še nekatere ovire. Za pretok znanja in kapitala si Česnik želi, da bi bila dvosmerna.

Česnik: „Zmanjševati določene administrativne ovire“

Minister zamejci Peter Jožef Česnik poslovna konferenca izzivi adfontes Dobrla SGZ

orf

„Jamstvo, da se bo delo nadaljevalo v prihodnje“

30 let delovanja Slovenske gospodarske zveze in že 11. poslovna konferenca „Slovenska podjetnost kroži prek meja“ sta za ministra Česnika jamstvo, da se bo delo nadaljevalo v prihodnje.

- Povezava: Slovenska gospodarska zveza
- Povezava: Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu