Pomen jezikov in glasbe za mlade

Pobratenje s Slovensko glasbeno šolo dežele Koroške, skupaj s praznovanjem 20. obletnice ustanovitve Kugyjevih razredov jeseni 1999 je postavila v središče šolska skupnost na Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu za letošnjo slavnostno akademijo v torek v Kulturnem domu Pliberk.

Akademija SG ZG gimnazija Kugyjevi razredi GŠ glasbena Volbankova Zalka Kuchling

orf

V svojem nagovoru je ravnateljica ZG/ZRG za Slovence Zalka Kuchling poudarila pedagoške in družbenopolitične vidike alpsko-jadranskega projekta večjezične vzgoje na Slovenski gimnaziji.

Zalka Kuchling je podala misli, ki jih je pisno posredoval dolgoletni ravnatelj Reginald Vospernik zbranim na slavnostni akademiji. Priprave za Kugyjev razred so se začele leto prej, junija 1998, preden so zmagovalec zlate olimpijske medalje in vodja športne medicine Karl Schnabl, Reginald Vospernik, Dietmar Larcher in drugi javnosti predstavili projekt.

Akademija SG ZG gimnazija Kuchling Kugyjevi razredi Kramer Sienčnik Verdel GŠ glasbena Volbankova Olga Gallob 20

orf

Gimnazija pobratena z Glasbeno šolo

Profesor slovenščine in glasbene vzgoje Roman Verdel je razložil posebnost šolske akademije Slovenske gimnazije, saj takšne oblike praznovanja ni na nobeni drugi šoli v Avstriji. V vlogi ravnatelja Slovenske glasbene šole dežele Koroške je Verdel nato po eni strani omenil, zakaj ni naključje, da so se zbrali prav v Pliberku, po drugi pomen, ki ga imajo dijakinje in dijaki Slovenske gimnazije od ustanovitve Glasbene šole.

Akademija SG ZG gimnazija Kugyjevi razredi Olga Gallob 20

orf

Že ravnateljica na Slovenski gimnaziji Zalka Kuchling je spregovorila o ustanovitvi Kugyjevih razredov - in o tem, da je nad 700 dijakinj in dijakov doslej sprejelo usposabljanja v štirih jezikih. Razredničarka prvega Kugyjevega razreda je bila Olga Gallob. Vseh 20 let je vsebinska vodja projekta, Miha Vrbinc pa strokovni tajnik projekta. Na prehojeno pot je pogledala vodja projektnega teama Olga Gallob.

Akademija SG ZG gimnazija Kugyjevi razredi Sonja Kramer Sienčnik Volbankova

orf

Volbankovo nagrado, ki jo podeljuje združenje staršev na gimnaziji osebam za posebne zasluge, je za neutrudno ni dosledno pedagoško delo na Slovenski gimnaziji, tudi izven šolskega časa, prejela profesorica matematike, vzgojnih in učnih ved Sonja Kramer-Sienčnik.

Akademija SG ZG gimnazija Kugyjevi razredi Kramer Sienčnik Verdel GŠ glasbena Volbankova Olga Gallob 20

orf

Slavnostna akademija je potekala v sodelovanju z v tem šolskem letu pobrateno Slovensko glasbeno šolo dežele Koroške, ki ima svoje korenine prav v Pliberku. V režiji Aleksandra Tolmaierja so se nastopajoči v podjunskem, rožanskem in zilskem narečju jezikovno in glasbeno podali po treh južnokoroških dolinah. Pod geslom „Doma in po svetu“ je bil tokrat še posebej v ospredju okrogli jubilej Kugyjevih razredov.

Akademija SG ZG gimnazija Kugyjevi razredi Kramer Sienčnik Verdel GŠ glasbena Volbankova Olga Gallob 20

orf

V nedeljo na televiziji

Televizijsko reportažo o akademiji boste videli v slovenski televizijski stalnici „Dober dan, Koroška - Dober dan, Štajerska“ v nedeljo ob 13.30 uri na mreži ORF 2.

Glej vest z dne 14.05.2019