Dijaki za konec projekta prejeli listine

13 dijakinj in dijakov Dvojezične zvezne trgovske akademije (DTAK) v Celovcu ter 12 iz Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru je v sredo prejelo potrdila za udeležbo pri izobraževalnem projektu Mreže Alpe-Jadran (MAJ). Ob podelitvi so odgovorni predstavili tudi program MAJ 2019.

projekt MAJ podelitev DTAK

orf

Kaj je bolj prepričljivo, če ne spoznavanje ljudi v krajih, kjer živijo. To so ocenili pobudniki Mreže Alpe-Jadran MAJ s partnerskimi organizacijami ob podpori Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, ko so maja lani povabili mladino slovenskih skupnosti v Vrbo ob Vrbskem jezeru, nato v Bazovico pri Trstu, na Reko in v Porabje. Jeseni lani je naposled gostila Komisija Državnega zbora RS za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu zaključno srečanje projekta Mreža Alpe-Jadran (MAJ) še v Državnem zboru RS.

Najprej je bila želja po ojačenem sodelovanju

„Za aktivno udeležbo pri izobraževalnem projektu Mreže Alpe-Jadran MAJ“ sta dijakinjam in dijakom vročila potrdila predsednik Slovenske gospodarske zveze (SGZ) Benjamin Wakounig in podpredsednik Feliks Wieser. Zamisel se je rodila iz želje po ojačenem sodelovanju mladih na Koroškem, Primorskem, v Porabju in na Hrvaškem.

Za osrednjo izobraževalno ustanovo v Celovcu je učitelj Dvojezične trgovske akademije Dominik Kert v pozdravu opozoril na poglavitno usmeritev Mreže Alpe-Jadran MAJ, ki je izpovedana že v zasnovi imena.

projekt MAJ podelitev DTAK

orf

O povezovanju mladih v skupnem gospodarskem prostoru je spregovoril predsednik SGZ Benjamin Wakounig, v tem sklopu pa posebno omenil podpredsednika SGZ Feliksa Wieserja, pobudnika „Mreže Alpe-Jadran MAJ“ in njegovo prepričanje, da je treba izvesti projekt za mlade. SGZ s partnerskimi organizacijami je nosilec Mreže Alpe-Jadran MAJ, njen podpredsednik Feliks Wieser pa je predsednik organizacijskega odbora mreže MAJ.

Po presoji vidikov globalizacije in regionalizacije ter vloge znanja in človeškega kapitala na začetku, je strokovna sodelavka Vesna Hodnik za prihodnja srečanja napovedala načrtovanje in projekte za razvoj civilne družbe (Porabje) ter učinkovite komunikacije in javno nastopanje.

Predsednik SGZ Benjamin Wakounig je na Dvojezični zvezni trgovski akademiji povabil mlade k sodelovanju pod okriljem mladinske sekcije SGZ mladine:

Lara Šere, dijakinja petega letnika, torej maturantka Dvojezične zvezne trgovske akademije je spregovorila o svojih izkušnjah v Vrbi in Trstu.

Simon Kummer, dijak tretjega letnika Dvojezične zvezne trgovske akademije, pravi, da je vtis, ki ga pri dijakih zapustil izkušnja Mreže Alpe-Jadran MAJ, zelo pozitiven.

Nova izmena se bo začela v Porabju na Madžarskem

Wakounig in Wieser sta skupaj s strokovno sodelavko Vesno Hodnik zagotovila, da se bo nadaljevalo, kar se je začelo s partnerskimi organizacijami 25. maja 2018 v Vrbi ob Vrbskem jezeru in nadaljevalo pri rojakih izven meja Slovenije. Nova izmena Mreže Alpe-Jadran MAJ, ki jo podpira Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, se bo začela 17. maja v Porabju na Madžarskem, na sporedu pa je obisk Pavlove hiše v Potrni na Štajerskem.

Glej vest z dne 22.10.2018