Načrti ministrstva burijo duhove

Osrednje politične organizacije koroških Slovencev so v četrtek naslovile skupno pismo zveznemu ministru za izobraževanje, znanost in raziskovanje Heinzu Faßmannu, v katerem soglasno nasprotujejo morebitnemu krčenju učnih enot na inštitutih slavistike univerz v Celovcu in Gradcu.

Načrtovan skupen masterski študij

Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), Zveza slovenskih organizacij (ZSO) in Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) so se odzvali na razvojne načrte zveznega ministrstva glede študija slavistike na Koroškem in Štajerskem. Načrti pristojnega ministrstva naj bi predvidevali en skupen masterski študij za univerzi v Celovcu in Gradcu. S tem bi odpadel masterski študij slavistike v Celovcu. Nadalje naj bi načrti predvidevali „skupno zasedanje“ prostih profesur slavističnih literarnih ved v Celovcu in Gradcu.

NSKS SKS ZSO

logotip

Pravice zasidrane v členu 7

Organizacije delijo zaskrbljenost inštituta za slavistiko na univerzi Alpe-Jadran v Celovcu, da bi to lahko bil prvi korak sistematičnega krčenja znanstvenega spopadanja s slovanskimi jeziki na Koroškem. Podpisani izrecno nasprotujejo načrtom in v pismu ministru opozarjajo na pravice slovenske narodne skupnosti, zasidrane v členu 7 Avstrijske državne pogodbe, ki zagotavljajo primerno število lastnih srednjih šol in pouk v slovenskem jeziku.

„Nerazumljivo“

Za ta pouk pa je potrebno primerno število izobraženih učiteljev in profesorjev slovenščine, za katere je predpogoj študij slavistike. Nerazumljivo je, da je ravno v zvezni deželi, kjer je slovenščina učni jezik, visokošolski študij slovenščine pod vprašajem, so še zapisali NSKS, ZSO in SKS.

- Pismo ministru Faßmannu
- Vest v nemškem jeziku
- Glej vest z dne 06.02.2019