„Kultura in jezik bosta živa še naprej“

Na osrednji prireditvi ob Slovenskem kulturnem prazniku na Koroškem v sejemski dvorani 11 v Celovcu, je v torek zvečer odhajajoči generalni konzul RS v Celovcu Milan Predan izpostavil vztrajnost koroških Slovencev v prizadevanjih za ohranitev slovenskega jezika.

Slovenski kulturni praznik KKZ SPZ Predan Simonovič Kupper

orf

Zadnjič kot generalni konzul na Prešernovi proslavi

Med drugim je Predan ugotovil, da je v krutih in do Slovencev neprizanesljivih časih ljudem na Koroškem uspelo ohraniti jezik in kulturo, poleg tega pa je izrazil optimizem za slovensko govoreči živelj na Koroškem. Predan je namenil besede zahvale vsem, s katerimi se je srečeval na Koroškem, spomnil pa tudi na besede, ki jih je izrekel kot slavnostni govornik ob slovenskem kulturnem prazniku leta 2016, opozoril je namreč na občudovanja vreden entuziazem številnih slovenskih kulturnih društev kot jedro slovenske kulturne ustvarjalnosti na Koroškem.

Slovenski kulturni praznik KKZ SPZ Predan Simonovič Kupper

orf

Žensko literarno ustvarjanje v žarišču

Slavnostna govornica je bila Ifigenija Simonovič, predsednica slovenskega PEN-a, ki je v svojih izvajanjih izpostavila ženske literarne ustvarjalke. Glede na Prešernov kip, ob katerem je govorila, je menila, da stoji v senci Prešerna in se počuti dobro. Ob njegovih verzih je postregla tudi z izbranimi primeri, kot je pesem Olge Vouk iz leta 1984 „Sprememba“, prikovala v nebesa leta 2000 umrlo pesnico Milo Kačič, spomnila na Àngelo Piskernik in še mnoga slavna imena ustvarjalnih žensk - v nadaljevanju s poudarkom na Koroškem. Za svoj uvod v žensko literarno ustvarjanje pa je predsednica slovenskega PEN-a Ifigenija Simonovič – tudi zaradi pesmi o delu, ki so bile v nadaljevanju v žarišču - spregovorila o ženskah.

Slovenski kulturni praznik KKZ SPZ Predan Simonovič Kupper

orf

Zaskrbljenost zaradi načrtov s študijem slavistike

V imenu Društva slovenskih pisateljev v Avstriji (DSPA) je predsednik društva Niko Kupper občinstvu približal podporno izjavo DSPA oziroma skrb za ohranitev celotnega študija slavistike na univerzi Alpe-Adria v Celovcu: DSPA „zaskrbljeno spremlja razvojne načrte zveznega ministrstva za izobraževanje, znanost in raziskovanje glede študija slavistike na Koroškem in Štajerskem“. Načrti pristojnega ministrstva naj bi predvidevali en skupni masterski študij za univerzi v Celovcu in Gradcu.

Podporni izjavi Društva slovenskih pisateljev v Avstriji se pridružujejo tudi obe osrednji kulturni organizaciji Slovencev na Koroškem, Slovenska prosvetna zveze (SPZ) in Krščanska kulturna zveza (KKZ), ter Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu. Ob slavističnih inštitutih univerz v Celovcu in Gradcu prejme stališče DSPA tudi zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskovanje.

Slovenski kulturni praznik KKZ SPZ Predan Simonovič Kupper

orf

Multimedijski stilni koncert

Slovenski kulturni praznik je oplemenitil Ženski pevski zbor Rož iz Šentjakoba z multimedijskim stilnim koncertom „Shiva šiva“.

- Vest v nemškem jeziku
- Glej vest z dne 28.01.2019