Dobropisi zbornice za raznovrstne tečaje

Delavska zbornica (AK) je v preteklih dnevih po pošti razposlala 196.000 dobropisov za izobraževanje. Ti so priloženi informacijskemu listu z direktnim pozivom k nadaljnjemu usposabljanju. Ponudba ljudskih visokih šol in inštitutov za poklicno pospeševanje na Koroškem vključuje približno 1.000 tečajev.

Predvsem tečaji zdravstevenega značaja priljubljeni

Zaposleni, ki še niso dosegli 50. leta starosti, prejmejo dobropis v vrednosti 100 evorv, starejši nad 50 let in vajenci pa dobijo za poklicno usposabljanje povračilo v višini 150 evrov. Vedno bolj je zaznaven trend, ugotavljajo pri delavski zbornici, da se ljudje udeležujejo zdravstvenih težišč. Kar 80 odstotkov ljudi na tečajih je ženskega spola. Jezikovne tečaje in računalniške obiskujejo predvsem starejši delojemalci, vsak tretji, ki vnovči dobropis, je starjši kot 50 let.