Na poti do „občine brez plastike“

Globasnica hoče postati „občina brez plastike“. To je ambiciozni cilj tamkajšnje Enotne liste (EL). V prvem koraku hočejo razdeliti med domače obrtnike okolju prijazne, večkrat uporabne vrečke, ki jih bodo izdelovali v delavnici Florian.

V Avstriji se vsako leto nabere med 5.000 in 7.000 ton plastičnih vrečk. Mnoge se znajdejo v naših rekah, ali onesnažijo na drug način naše okolje. Predvsem v mestih in kmetijstvu postaja plastika vedno večji okoljski problem. Samo Donava na območju Avstrije dnevno transportira nad 100 kilogramov plastike.

Zvezna vlada je zato pred kratkim sklenila ukrepe, ki naj bi pripomogli k izboljšanju položaja. Med te ukrepe sodi tudi prepoved uporabe plastičnih vrečk, ta prepoved naj bi veljala od leta 2020.

Okolju prijazne vrečke za večkratno uporabo

Že pred načrti vlade se je za korak v to smer odločila Enotna lista v Globasnici. Cilj je, občanke in občane prepričati in jih motivirati, da ne uporabljajo več plastničnih vrečk. Prvi korak bo izdelava okolju prijaznih vrečk za večkratno uporabo v domači delavnici Florian in razdelitev teh domačim podjetjem.

Gonilna sila projekta je občinska odbornica Milena Lipuš-Hartmann, ki poudarja, da je varstvo okolja zadeva vsakega posameznika.