Nadaljevanje obravnav zaradi poplavljanja

Na okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu sta v sredo potekali obravnavi dveh tožb proti avstrijski družbi Verbund zaradi poplavljanja reke Drave novembra 2012. V obeh zadevah sta se strani dogovorili o postavitvi izvedenca meteorološke stroke.

Po napovedih sodnika se bodo v Slovenj Gradcu v kratkem nadaljevale obravnave tudi v ostalih podobnih zadevah. Okrožno in okrajno sodišče v Slovenj Gradcu sicer skupno vodita osem tožb. Skupno pa slovenska sodišča na Ptuju, v Mariboru in Slovenj Gradcu obravnavajo okoli 80 tožb proti Verbundu, med njimi tudi tožbo Republike Slovenije, skupni zahtevani znesek vseh tožb pa je okoli 107 milijonov evrov. Več oškodovancev skupaj s kolegi iz Slovenije zastopa tudi celovški odvetnik Franz Serajnik.

Glej vest z dne 05.09.2018