V presoji jezikovna politika 2019-2023

Na slovenskem prosvetnem ministrstvu poteka v četrtek javni posvet o novem nacionalnem programu za jezikovno politiko 2019-2023. Osnutek dokumenta, ki začrtuje smernice za jezikovno-politične odločitve in ukrepe, je bil v javni razpravi novembra in decembra, zdaj pa se bodo o njem izrekli številni strokovnjaki.

Glavna vsebinska poudarka novega programa za naslednje petletno obdobje sta po besedah vodje službe za slovenski jezik na ministrstvu Simone Bergoč v grobem dva: „Po eni strani je to jezikovno znanje, torej vsi tisti ukrepi, ki prispevajo k izboljšanju znanja slovenščine in s tem izboljšanju potencialov ljudi tako na profesionalnem kot zasebnem področju“.

Veliko pozornost da namenjajo tudi tujim jezikom in maternim jezikom govorcev, katerih materni jezik ni slovenščina. „Poseben status imajo v dokumentu ranljive skupine govorcev, torej tisti, ki se morajo zaradi različnih razlogov sporazumevati na prilagojene načine“, je navedla Simona Bergoč.

Drugi večji poudarek je na jezikovni opremljenosti: „Torej na zagotavljanju aktualnih jezikovnih priročnikov za slovenski jezik, s pomočjo katerih si govorci pomagajo v primeru težav, ter različnih tehnologijah in orodjih, ki so v današnjem času nujni za življenje jezika v digitalnem okolju.“