Pomembna povezovalna dejavnost

Zadnje delovno srečanje odborov SGZ iz Celovca je podčrtalo vlogo čezmejnega posrednika in povezovalno noto, katero bo organizacija vsebinsko zapolnjevala tudi v prihodnje. Dva stebra-svetilnika sta projekta v izvajanju - Connect SME Plus in MAJ.

Projekta Connect SME Plus in MAJ

Usmerjeno v izvajanje projektov, med katerimi sta dva stebra-svetilnika v izvajanju - Connect SME Plus za pospeševanje internacionalizacije obmejnih malih in srednjih podjetij s potencialom za inovacije in rast, ter MAJ kot začetek pomembne zgodbe za skupni gospodarski prostor -, je bilo leto pri Slovenski gospodarski zvezi (SGZ) tudi v soju žarometov ob 30. obletnici obstoja. Praznovanja so minila, dogodek še odmeva, kar odseva iz zapisa, ki ga na svojem spletnem mestu objavlja Območna obrtno–podjetniška zbornica Celje. O SGZ poudarja, da se je razvila v izvrstnega čezmejnega posrednika, s to povezovalno noto pa je potekalo tudi nedavno praznovanje.

SGZ Benjamin Wakounig

orf

Takšne oznake vsekakor izražajo priznanje, predsednik Benjamin Wakounig v nadaljevanju zapisa omenjeno gradnjo mostov med narodi in skrb za dolgoročne in trajnostne odnose zapolnjuje na vsebinski ravni. V pogovoru po zadnjem delovnem srečanju vseh odbornic in odbornikov pa Wakounig priklicuje v spomin, kar prinaša korist tako organizatorjem športnih dejavnosti, kot tudi ustvarjalcem v kulturi. Marsikatera pobuda bi brez te pozornosti obtičala v svoji zasnovi.

- Glej vest z dne 23.11.2018 - MAJ
- Glej vest z dne 14.11.2018 - 30-letnica
- Glej vest z dne 05.09.2018 - Connect SME Plus