Cerar obiskal Pavlovo hišo

Na Štajerskem je v petek potekalo peto srečanje odbora za Slovenijo in avstrijsko Štajersko, ki skrbi za čezmejno sodelovanje v regiji. Slovenski zunanji minister Miro Cerar je po zasedanju obiskal tudi Pavlovo hišo in se informiral o razvoju slovenske narodne skupnosti.

Želja po povišanju finančne podpore

Pretekli petek so pri zahodno štajerskem kraju Stainz vabili na peto bilateralno srečanje odbora za avstrijsko Štajersko in Slovenijo. Delegaciji sta vodila zunanji minister Republike Slovenije Miro Cerar in deželni glavar avstrijske Štajerske Hermann Schützenhöfer. Pri srečanju so potrdili čezmejne projekte na področju gospodarstva, izobraževanja in turizma, slovenski minister pa je tudi izrazil željo po povišanju finančnih sredstev za štajerske Slovence, ki so mu po srečanju pripravili sprejem v Pavlovi hiši.

Redna srečavanja na obeh straneh meje

Prvo zasedanje skupnega odbora za Slovenijo in avstrijsko Štajersko je bilo leta 2014 v Gradcu, od tedaj pa se delegacije redno srečavajo na obeh straneh meje. Ob petem zasedanju bilateralnega odbora na avstrijski strani je štajerski deželni glavar Hermann Schützenhöfer poudaril predvsem odlično gospodarsko rast v regiji ter predstavil tudi načrte za čezmejno sodelovanje na ravni izobraževanja in tehnološkega razvoja.

Zasedanje odbor Štajerska Slovenija Cerar

orf/oslak

Slovensko delegacijo bilateralnega srečanja na Štajerskem je letos vodil zunanji minister Republike Slovenije Miro Cerar, ki je izpostavil, da pri odboru ne gre samo za izmenjavo idej, temveč predvsem za realizacijo konkretnih projektov v regiji.

Zunanji minister Miro Cerar je po petem zasedanju odbora za Slovenijo in avstrijsko Štajersko obiskal tudi Pavlovo hišo, kjer se je informiral o pozitivnem razvoju slovenske narodne skupnosti, ki jo vidi kot vezni člen med sosednjima državama.

Zasedanje odbor Štajerska Slovenija Cerar

orf/oslak

Pred tremi leti je dežela Štajerska finančne podpore za kulturno društvo štajerskih Slovencev črtala za kar 30.000 evrov. Minister Miro Cerar je pri srečanju z deželnim glavarjem Schützenhöferjem izrazil željo, da bi se subvencije za delovanje edinega kulturnega centra narodne skupnosti spet povišale.

Notifikacija Avstrijske državne pogodbe (ADP), kjer so omenjeni tudi štajerski Slovenci, za Cerarja trenutno ni primarna.

Glej vest z dne 30.11.2018