Ob 30-letnici KIS izšla nova knjiga

Minuli petek je Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) v Kulturnem domu v Pliberku praznovala 30-letnico obstoja. Izobraževalna ustanova slovenskih kmetic in kmetov na južnem Koroškem se ponosno ozira na tri desetletja uspešnega delovanja in hkrati optimistično gleda v prihodnost. KIS je predstavila tudi novo knjigo „Naše kmetije“.

Za ohranitev kmetijstva in jezika

Kmečka izobraževalna skupnost je bila ustanovljena leta 1988 na pobudo posameznikov, ki so si želeli kot protiutež koroškemu izobraževalnemu inštitutu (LFI) samostojno ustanovo za slovensko govoreče kmete in kmetice.

Glavni namen je od vsega začetka strokovna izobrazba podeželskih kmetov in kmetic v slovenščini ter ohranitev kmečkega gospodarjenja na južnem Koroškem, prav tako pa ohranitev slovenskega pogovornega jezika. Med pionirji, ki so takrat orali ledino, je bil zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških kmetov in kmetic Stefan Domej. KIS je ustaljena izobraževalna ustanova, ki pomaga ohranjati jezikovno identiteto, pravi Domej.

Domej: „KIS pomembna glede samozavesti in informiranja“

KIS 30 let Voglauer Zablatnik Domej Strniša

orf

Uspešno delo zadnjih treh desetletij so v petek proslavili v pliberškem Kulturnem domu. Predsednik Kmečke izobraževalne skupnosti Miha Zablatnik je ob uspeli prireditvi izrazil svoje zadovoljstvo nad opravljenim delom.

Zablatnik: „Optimistično gledamo v prihodnost“

KIS 30 let Voglauer Zablatnik Domej Strniša

orf

Knjiga z opisom domačih kmetij

Kmečka izobraževalna skupnost je ob svoji 30. obletnici izdala knjigo z opisom vseh kmetij, ki jih je predstavila v zadnjih desetih letih v svojem Kmečkem koledarju. Publikacija nosi naslov „Naše kmetije“ in je izšla v sodelovanju z Mohorjevo založbo. Avtorica Olga Voglauer v njej opisuje kmečke strukture na južnem Koroškem, pomemben del knjige pa predstavljajo besedila, ki so bila objavljena od leta 2008 do 2018. Vsebine dopolnjujejo slike predstavljenih domačih kmetij.

Voglauer: „115 kmetij iz Roža, Podjune in Zile“

KIS 30 let Voglauer Zablatnik Domej Strniša

orf

Prav tako so odgovorni v petek predstavili novo izdajo Kmečkega koledarja za leto 2019, ki je izšel že dvanajstič in tokrat v ospredje postavlja kmetice.

Voglauer: „Ženska nosi tri stebre hiše“

Danes nudi storitve in izobraževalni program KIS okoli 500 kmetij na južnem Koroškem. Redno in plodno je tudi sodelovanje s kmetijskimi ustanovami v alpsko-jadranskem prostoru, predvsem v Sloveniji, kar je še posebej poudarila državna sekretarka na slovenskem ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tanja Strniša.

Strniša: „Kmetje iz Slovenije se zgledujejo po južnokoroških “

KIS 30 let Voglauer Zablatnik Domej Strniša

orf

Jubilejno prireditev sta glasbeno oz. pevsko olepšala Mešani pevski zbor Peca iz Globasnice pod vodstvom Petre Straunik in kvintet koroške kmetijske zbornice.

- Glej vest z dneva: „Novice rešiti čim prej“
- Glej vest z dne 10.10.2018