Slavje ob 30-letnici SGZ

Slovenska gospodarska zveza, krovna organizacija koroških Slovencev na področju pospeševanja in povezovanja gospodarstva, je v torek zvečer s slovesnostjo v tehnološkem parku Lakeside proslavila 30-letnico svojega delovanja.

SGZ 30 let Wakounig Lakeside praznovanje jubilej gospodarska zveza

orf

Slovenska gospodarska zveza (SGZ), ustanovljena od slovenskih podjetnikov na Koroškem, od vsega začetka poleg pospeševanja podjetništva med koroškimi Slovenci gradi mostove in skrbi za navezavo stikov ter mreženje v alpsko-jadranskem prostoru. Tako je postala v tridesetih letih zelo aktiven in izjemen čezmejni posrednik - to so potrdili in izpostavili številni gratulanti iz Slovenije, Italije in Avstrije. Predsednik SGZ Benjamin Wakounig je poleg političnih zastopnikov Koroške in Slovenije lahko pozdravil številne zastopnike gospodarskih ustanov iz alpsko-jadranskega prostora s predsednikoma koroške in slovenske gospodarske zbornice na čelu.

SGZ 30 let Wakounig Lakeside praznovanje jubilej gospodarska zveza

orf

„Z zanosom in optimizmom“

V pozdravnem govoru je Benjamin Wakounig izpostavil uspešno prehojeno pot in spomnil na vodilo Slovenske gospodarske zveze: „Z zanosom naprej!“

Slovensko gospodarsko zvezo sta počastila in ji uradno čestitala tudi pristojni deželni svetnik za gospodarstvo Ulrich Zafoschnig (ÖVP) in deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ), ki je spregovoril tudi v slovenščini.

Iz Slovenije sta gospodarski organizaciji prišla med drugimi čestitat predsednica Komisije državnega zbora za zamejce in Slovence po svetu Ljudmila Novak, ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik.

Vodja sekcije SGZmladina Matej Čertov je navzočim predstavil pobude mladih, ob okrogli mizi pa so o izzivih gospodarstvenega povezovanja spregovorili predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja Trst Robert Frandolič, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Sonja Šmuc, poslovodkinja splošne javne bolnišnice Špital ob Dravi Andrea Samonigg-Mahrer, podpredsednik SGZ Felix Wieser in predsednik Koroške gospodarske zbornice Jürgen Mandl, ki je predal tudi častno listino zbornice ob jubileju SGZ.

Srž vseh izjav je bil bistven pomen učenja jezikov alpsko-jadranskega prostora in vzpostavljanje skupnih pobud, ki jih pospešuje od vsega začetka s strokovno pomočjo SGZ. Pomemben akt večera je bil podpis sporazuma o sodelovanju z Združenjem industrialcev Koroške.

Podelili nagrade „Korotan Awards“

Ob praznovanju 30-letnice je SGZ podelila tudi nagrade „Korotan Awards“. Za mednarodno trgovino in razvoj regije Alpe-Jadra je bila odlikovana firma Rutar Group. Korotan Award za ravoj ekološke tehnologije in elektrarn na biomaso je prejelo podjetje Urbas iz Velikovca, za tesarstvo in predelavo lesa ter povezovanje kulture in gospodarstve firma Gasser Holzbau iz Bilčovsa, za življejnsko delo in vizionarske pristope v gospodarstvu pa je bil odlikovan Franz Mlinar, ustanovitelj tovarne filtrov v Šmihelu.

SGZ 30 let Wakounig Lakeside praznovanje jubilej gospodarska zveza

orf

Slavje so uokvirili glasbeniki in glasbenice Slovenske glasbene šole dežele Koroške. Za slovenski spored so nekaj misli ob jubileju še strnili podpredsednik SGZ Felix Wieser, predsednik gospodarske zbornice na Koroškem Jürgen Mandl, predsednik SDGZ Robert Frandolič ter predsednik SGZ Benjamin Wakounig.

Povezava: Slovenska gospodarska zveza