70-letnica Zveze koroških partizanov

Razporejena na delovno srečanje dopoldne s sprejetjem „Celovške deklaracije“ z razčlenitivjo temeljnih vprašanj fašizma in desnega ekstremizma danes, ter popoldansko slovesnostjo bo v hali 2 celovškega sejma v soboto potekala slovesnost ob 70. obletnici Zveze koroških partizanov.

Kritičen do obeh strank v zvezni vladi

Predsednik Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora (ZKP) Milan Wutte, ki je izredno kritičen do vladajočih dveh strank na zvezni ravni in do izrivanja iz družbe drugačnih zaradi svetovnega nazora, kulture, jezika in verskega prepričanja, ob jubileju izraža svoj zanos, da je organizacija prav zaradi političnih razmer deležna pozornosti mladih. Vključujejo se v diskusije, prireditve, shode. Zveza koroških partizanov jih pri tem podpira.

S pogledom na prehojeno pot predsednik Milan Wutte pojasnjuje tudi ozračje, v katerem so po koncu druge svetovne vojne minila tri leta do vnosa v društveni register 3. decembra 1948.

Delovno srečanje

ZKP se povezuje z avstrijskimi organizacijami borcev proti fašizmu, z Združenjem zveze borcev za vrednote NOB Slovenije, s podobnimi organizacijami v regiji Alpe-Jadran in z Mednarodno zvezo borcev odpora. Ob jubileju bodo v soboto sprejeli „Celovško deklaracijo“, zasnovano na dopoldanskem delovnem srečanju z naslovom „Fašizem in desni ekstremizem danes – stanje in novi izzivi“.

Glej vest z dne 02.11.2018