„Pomembno, da se povezujemo“

Še vedno se je treba boriti proti fašizmu, pravi predsednica Tržaškega partizanskega pevskega zbora „Pinko Tomažič“ Rada Zergol. Zbor bo gostoval v soboto, 10. novembra, na slavnostni prireditvi ob 70-letnici Zveze koroških partizanov (ZKP) v Celovcu.

TPPZ tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič Trst partizani Pia Cah Pija

orf

Tajnik ZKP Andrej Mohar je spregovoril na vaji zbora v Bazovici.

Tržaški partizanski pevski zbor je bil ustanovljen leta 1972 v Bazovici pri Trstu in, kakor so zapisali ob desetletnici zbora, je nastal „kot direktno nadaljevanje svetlega revoluciarnega izročila naše narodnoosvbodilne borbe, v kateri je prav partizanska pesem pomenila veliko spodbudo za vztrajanje v tem velikem in neenakopravnem boju“.

TPPZ tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič Trst partizani Pia Cah Pija

orf

Pinko Tomažič (1915-1941)

Nadaljevanje izročila narodnoosvbodilne borbe

Zbor je poimenovan po Josipu Tomažiču, pozneje znan kot Pino ali Pinko. Rodil se je leta 1915 v Trstu, doraščal v času, ko so fašisti v Trstu in na Krasu ukinjali slovenske šole, prepovedali društva in časopise ter italijanizirali slovenska imena. Da bi se izognil služenju vojaškega roka v italijanski vojski, je leta 1935 šel v Jugoslavijo, nazaj v Trstu je bil junija 1940 aretiran zaradi političnega delovanja, saj je pisal revoluciarne članke v komunističnem glasilu in delil antifašistične letake. Pinko Tomažič je bil od fašistične oblasti obsojen na smrt in decembra leta 1941 so ga na Opčinah ustrelili.

TPPZ tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič Trst partizani Rada Zergol

orf

Rada Zergol

Tržaški partizanski pevski zbor ohranja izročilo humane kulture v času, ko prihaja skrajno desna miselnost spet v sredino družbe. Fašizem je spremenil svojo obliko in si nadel obraz populizma, pravi predsednica zbora Rada Zergol. Zato da je tembolj pomembno in potrebno povezovanje antifašističnih sil, ugotavlja Rada Zergol pred gostovanjem zbora v Celovcu.

Že jutri bodo antifašisti na nogah na ulicah v Trstu, kjer bodo izrazili odločno nasprotovanje shodu fašističnega gibanja Casa Pound.

- Glej vest z dne 31.10.2018
- Povezava: Tržaški partizanski pevski zbor